Wettelijke info

wettelijke_info_generix

Identiteit van de uitgever

De site generixgroup.com, toegankelijk via de website www.generixgroup.com, (hierna de Site), werd gepubliceerd door de Vennootschap GENERIX SA (hierna de Uitgever), Naamloze Vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht met een kapitaal van 11.071.384,50 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in ARTEPARC - Geb. A - 2 rue des peupliers 59810 LESQUIN - Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder het nummer 377 619 150, vertegenwoordigd door de heer Jean-Charles DECONNINCK in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur.

SIRET 377 619 150 00115
BTW intracommunautair FR 88377619150
RCS Lille B 377 619 150
E-mail: contact@generixgroup.com

De Hoofdredacteur van de website is de Voorzitter van de Vennootschap GENERIX SA.

Hosting website

Webagentschap

La Netscouade
8 Passage Brûlon, 75012 Paris

Hosting

Platform sh
131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris

Informatie

Alle informatie op deze website is ter indicatie. Dientengevolge kan de informatie in geen geval worden beschouwd als een contractueel aanbod van diensten of producten en kan deze ook niet ter vervanging van een consult van een vertegenwoordiger van de Generix Group worden aanzien. Contacteer ons voor meer informatie.

Elke bezoeker van de website van de Generix Group wordt beschouwd de toepasbaarheid van de Franse wetten te hebben aanvaard.

Het is aan de gebruiker van de website om de nodige maatregelen te nemen om zijn gegevens en/of programma's te beschermen tegen eventuele virussen die op het net circuleren. Op algemene wijze aanvaardt GENERIX SA geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade opgelopen tijdens een bezoek aan deze website.

De voorgestelde links naar andere websites worden, in de geest van het internet, meegedeeld ter indicatie en stelt GENERIX SA niet aansprakelijk, zowel wat betreft de inhoud als de toegangsvoorwaarden. De links naar één of meerdere pagina's op deze website daarentegen zijn toegelaten op voorwaarde dat deze pagina('s) verschijnen in een volledige pagina onder de URL https://www.generixgroup.com.

We kunnen de vertrouwelijkheid niet garanderen van berichten die u ons stuurt via een open telecommunicatienetwerk.

Bescherming van persoonlijke gegevens

De huidige website is aangemeld bij CNIL (CBPL): onder het nummer 792366.

Met eerbied voor het privéleven, respecteert de Uitgever, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke, het privéleven van de gebruikers van de Website in overeenstemming met de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende Informatica, Bestanden en Vrijheden, van kracht in de huidige versie, evenals met de aanbevelingen van "La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)" (De Nationale Commissie voor informatica en vrijheden).

De persoonlijke informatie verzameld door middel van elektronische berichten of formulieren (spelletjes, wedstrijden, enz.) zijn enkel bestemd voor GENERIX SA; zij zullen geen onderwerp uitmaken van externe communicatie tenzij de eisen van beheer dit noodzakelijk maken of om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De Uitgever neemt derhalve de geschikte maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Desondanks kunnen we de vertrouwelijkheid niet garanderen van berichten die u ons stuurt via een open telecommunicatienetwerk.

De Uitgever informeert u dat u beschikt over het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en recht te zetten. U beschikt bovendien over het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens, om gegronde redenen, te weigeren.

Elk verzoek ter uitoefening van het recht om te raadplegen, recht te zetten of te weigeren, dient schriftelijk te worden gedaan, dient ondertekend te zijn en bevat het adres waaraan het antwoord gericht kan worden, samen met een identiteitsbewijs en dient te worden gestuurd naar:

per mail naar contact@generixgroup.com
per post naar het volgende adres:
GENERIX SA
ARTEPARC - Geb. A
2, rue des peupliers
59810 LESQUIN
Telefoon: +33 (0)3 20 41 48 00
Fax: +33 (0)3 2041 48 09

SIRET 377 619 150 00115
RCS Lille B 377 619 150
BTW intracommunautair F 88377619150

De vennootschap GENERIX SA stelt alles in het werk om informatie en/of beschikbare en geverifieerde hulpmiddelen aan gebruikers aan te bieden.

Ondanks de goede zorgen bij het maken van deze website en bij de regelmatige updates, is het mogelijk dat er enkele fouten/weglatingen zijn geslopen in de getoonde informatie en/of documenten. De gebruikers van de website kunnen de nodige controles verrichten.

Bepaalde toegankelijke informatie of documenten op de website zijn beschikbaar in het Frans en in andere talen. De aandacht van de gebruikers wordt gevestigd op het feit dat in geval van afwijking in publicatie tussen de verschillende versies, voorrang dient te worden gegeven aan de Franse versie.

 

Intellectueel eigendomrecht

De website van Generix Group is intellectueel werk, beschermd door de huidige wetgeving.

Alle elementen bestaande uit, ter indicatie, de benaming, de logo's, de tekeningen, de foto's, de animaties, de downloadbare documenten en elk ander document, behoren tot de exclusieve eigendom van GENERIX SA.

Elke voorstelling, kopie, wijziging, commercieel gebruik evenals elke overdracht naar een andere website en/of ongeacht de informatiedrager, zijn verboden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Hoofdredacteur, op straffe van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht en/of van tekeningen en modellen en/of merken, bestraft met drie jaar gevangenisstraf en € 300.000 boete.

Enkel strikt persoonlijk gebruik is toegelaten.

Cookies

Om u te identificeren tijdens uw bezoek op de Website en om uw deelname aan bepaalde evenementen en activiteiten op de Website te vergemakkelijken, kan GENERIX SA één of enkele cookies op uw computer installeren:

Cookies zijn gegevenshoeveelheden die niet toelaten om de gebruiker te identificeren maar dienen om de informatie in verband met de navigatie op de website van deze persoon te registreren.
De cookies worden gedurende 30 dagen op uw computer bewaard.
U kan uw computer configureren om de installatie van cookies te weigeren. Opgelet, het weigeren van cookies kan verhinderen dat u ten volle gebruik kan maken van de Website.

Om de installatie van "cookies" te weigeren, stelt u uw browser als volgt in:

Voor Mozilla Firefox:
Kies het menu “Open menu”, vervolgens “Opties”
Klik op het icoon "Privacy"
Kies het menu "cookie" en selecteer wat voor u van toepassing is

Voor Microsoft Internet Explorer 6 en volgende:
Kies het menu "Menu” (of “Tools”), vervolgens “Internetopties” (of “Internet Options”).
Klik op het tabblad "Privacy" (of “Confidentiality”) 
Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Voor Opera 6.0 en verder:
Kies het menu "Bestanden" > “Voorkeuren” > Privacy