Generix voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS). Bekijk het persbericht

PRIVACY POLICY

 1. Inleiding

  GENERIX group (hierna “Generix”) zal in het kader van haar activiteiten waarschijnlijk uw persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Als internationale groep kunnen de verzamelde persoonsgegevens toegankelijk zijn voor elke entiteit en dochteronderneming die deel uitmaakt van de groep, in overeenstemming met de geldende regelgeving.
  Dit beleid geeft u informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van de website, waarbij Generix optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
  Dit beleid is toegankelijk via onze website en wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en wijzigingen in de verwerkingen die Generix uitvoert.
  Dit beleid is bijgewerkt op 05 januari 2024.
  Indien u wenst te solliciteren voor een functie bij Generix, gelieve dan het privacybeleid voor kandidaten na te leven. Ga naar de privacy policy voor kandidaten.

 2. Generix verplichtingen

  Generix verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij uitvoert. Generix verbindt zich er daarom toe de volgende principes na te leven:

  • Uw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerken;
  • uw persoonlijke gegevens verzamelen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;
  • Ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Een passend beveiligingsniveau voor deze gegevens garanderen;
  • Elke verwerking wordt uitgevoerd rekening houdend met de principes van gegevensbescherming, om te voldoen aan het principe van “data protection by design”.

  Deze toezeggingen worden als volgt uitgedrukt:

  • Respect voor uw privacy ;
  • Generix garandeert dat de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens van het grootste belang is;
  • Werken met betrouwbare partners die voldoende garanties bieden dat technische en organisatorische maatregelen zullen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan de vereisten van de geldende regelgeving;
  • Uw rechten als betrokkene respecteren en alles in het werk stellen om aan uw verzoeken te voldoen zodra deze gerechtvaardigd zijn.
 3. Persoonsgegevens verwerkt door Generix

  1. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

   In het kader van de verwerking van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Generix de volgende categorieën gegevens:

   • Gegevens die de betrokken personen identificeren, zoals uw titel, achternaam en voornaam;
   • Gegevens met betrekking tot de beroepssituatie van de betrokkene, zoals beroep, bedrijf, land van het bedrijf of professionele contactgegevens (telefoon of e-mailadres);
   • Inhoud van de uitwisselingen met Generix Group.
  2. Gegevensverzameling

   Als u een formulier invult, worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens verzameld, Elk formulier beschrijft de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en of de gegevens verplicht of optioneel zijn om uw verzoek te kunnen behandelen.

  3. Ontvangers van gegevens

   Persoonlijke gegevens die verzameld worden via onze formulieren (contact, downloaden van documenten, enz.) of die van onze commerciële partners zijn uitsluitend bestemd voor Generix; ze worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor het beheer van uw verzoek of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
   Onze commerciële partners omvatten tussenpersonen die u uitdrukkelijk hebt gemachtigd om uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

  4. Doelen

   Generix verwerkt persoonsgegevens voor expliciete, legitieme en specifieke doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

   • Prospectie;
   • Nieuwsbrieven en e-mails versturen;
   • Organisatie, registratie en uitnodigingen voor Generix-evenementen;
   • Verzoeken afhandelen die via een contactformulier zijn verzonden.

   De rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens hangt af van de verzamelde persoonlijke gegevens en de context waarin we deze verzamelen, in het bijzonder:

   • Legitiem belang;
   • Uw toestemming verzamelen;
   • De noodzaak van verwerking voor wettelijke en regelgevende doeleinden;

   Op deze manier informeert Generix u als professional over de oplossingen waarin u interesse heeft getoond op onze site of via direct marketing acties. Deze verwerking gebeurt met inachtneming van uw belangen en uw fundamentele rechten.

  5. Houdbaarheid

   De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, of voor de volledige duur van de bestaande relatie tussen u en Generix.

  6. Veiligheidsmaatregelen

   Persoonlijke gegevens die door Generix worden verzameld, worden verwerkt met behulp van beveiligde protocollen. Generix neemt daarom alle passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Generix kan echter de vertrouwelijkheid van berichten die u verstuurt via een open telecommunicatienetwerk niet garanderen. 

 4. Uw rechten uitoefenen

  Generix informeert u dat u, in overeenstemming met de lokale regelgeving, het recht hebt op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om, op legitieme gronden, bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden (Wet voor een Digitale Republiek).
  Alle verzoeken zullen worden geanalyseerd door Generix en moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend worden door de persoon die het verzoek indient, het adres bevatten waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd en vergezeld gaan van een identiteitsbewijs.
  U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
  Als u een Europese ingezetene bent, kunt u voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door Generix worden beheerd, contact opnemen met haar functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO): dpo@generixgroup.com, of een brief sturen naar het volgende adres:  Generix Group – A l’attention du DPO; 8 rue Simone Iff 75012 Paris; FRANCE.
  Indien u een inwoner bent van Canada/Quebec, kunt u voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens beheerd door Generix, contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO): noram-rens.pers@generixgroup.com, of stuur een brief naar het volgende adres:  GENERIX GROUP NORTH AMERICA – Attn: Privacy Officer – 1360 Rue Ropery – #201, Montréal, QC H3K 2X3

 5. Cookies

  GENERIX GROUP gebruikt cookies om u een verbeterde en meer gepersonaliseerde webdienst aan te bieden.Generix Group neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het IAB Europe Transparency & Consent Framework.
  Generix Group gebruikt het Consent Management Platform n°92.
  U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door

  In dit gedeelte over cookies wordt uitgelegd hoe en waarom we cookies op deze site gebruiken.

  1. Wat zijn cookies en wat doen ze?

   Een “cookie” is een bestand van beperkte grootte, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookiebestand van de browser op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt gestuurd.
   De webbrowser van de gebruiker slaat het voor een bepaalde tijd op en stuurt het elke keer als de gebruiker opnieuw verbinding maakt terug naar de webserver.
   Cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen voor de duur van de geldigheid van de cookie en om bepaalde informatie terug te sturen naar de site (bijvoorbeeld uw taalkeuze).
   Vanuit technisch en functioneel oogpunt zijn er verschillende soorten cookies die 3 verschillende functies vervullen:

   • Technische cookies (verplicht), gebaseerd op de legitieme commerciële belangen van GENERIX GROUP
    Deze cookies maken de goede werking mogelijk van de dienst(en) die GENERIX GROUP uitvoert of zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud.
    Deze cookies kunnen Generix Group in staat stellen om de klantervaring te verbeteren door het gebruik van de omgeving te configureren volgens hun gebruikersvoorkeuren (onthouden van de standaard gebruikte taal, bijvoorbeeld). Tot slot stellen deze cookies ons in staat u beter te leren kennen en u te identificeren wanneer u terugkeert naar onze site.
   • Audience measurement cookies, gebaseerd op de legitieme commerciële belangen van Generix Group.
    Publieksmeetdiensten maken het mogelijk om bezoekersstatistieken te genereren die nuttig zijn voor het verbeteren van de site. Generix Group kan de dienstverlening aan elke gebruiker blijven verbeteren en aanpassen om de best mogelijke ervaring te garanderen.
    Deze cookies worden met name gebruikt om de prestaties van advertenties te meten, maar ook de prestaties van inhoud.
    De Google Analytics-dienst die voor onze site wordt gebruikt, stelt ons bijvoorbeeld in staat om bezoekers te tellen en na te gaan hoe ze de site gebruiken. Dit is een statistisch hulpmiddel waarmee Generix Group zijn website kan verbeteren door rekening te houden met de behoeften van de bezoekers.De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd, hebben betrekking op :

    • gebruik van de site, zoals de pagina’s die u hebt bezocht;
    • IP-adres om de stad van de verbinding te bepalen.
   • Gerichte advertentiecookies, gebaseerd op toestemming
    Ten slotte kan Generix Group, na uw uitdrukkelijke toestemming, cookies gebruiken om informatie te verkrijgen en u gerichte reclame aan te bieden. Advertenties en inhoud kunnen worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Zo kan GENERIX GROUP u inhoud aanbieden die het best aansluit bij uw interesses en/of uw locatie. Deze informatie wordt bewaard door de serviceprovider en Generix Group kan u niet identificeren aan de hand van deze cookies.
  2. Cookies geïntegreerd in toepassingen van derden op de GENERIX GROUP site

   Generix Group kan op haar site computertoepassingen van derden opnemen waarmee u de inhoud van de site met andere personen kunt delen of waarmee u deze andere personen op de hoogte kunt stellen van uw raadplegingen of meningen met betrekking tot de inhoud van de site. Dit is in het bijzonder het geval met de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” op sociale netwerken zoals “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn” enzovoort.
   Het is waarschijnlijk dat het sociale netwerk u dankzij deze knop identificeert, zelfs als u er tijdens uw bezoek aan onze site geen gebruik van hebt gemaakt. Dit type applicatiebutton kan het betreffende sociale netwerk in staat stellen om uw browsen op de site te volgen, simpelweg omdat uw account bij het sociale netwerk geactiveerd was op uw browser (open sessie) tijdens uw browsen op de site van GENERIX GROUP.
   Generix Group heeft geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsen op haar site en in verband met de persoonlijke gegevens die zij in hun bezit hebben. Generix Group raadt u aan de gebruiksvoorwaarden van uw gegevens op deze sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen hoe zij de browse-informatie gebruiken die zij mogelijk verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen, met name voor advertentiedoeleinden. U dient zich ervan te vergewissen dat de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken u in staat stellen het gebruik van uw gegevens door deze sociale netwerken te controleren en te beperken, met name door uw gebruikersaccounts bij hen te configureren.

  3. De cookies die op onze site worden geplaatst, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

   PARTNERSDOELDUUR
   Google AnalyticsDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Prestaties van inhoud meten
   • Inzicht in doelgroepen door middel van statistieken of combinaties van gegevens uit verschillende bronnen

   De partner beroept zich op zijn legitieme belang om diensten te ontwikkelen en te verbeteren

   18 maanden
   LinkedIn Ireland Unlimited CompanyDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Profielen maken voor gepersonaliseerde reclame
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te selecteren

   De partner beroept zich op zijn legitieme belang om:

   • Beperkte gegevens gebruiken om reclame te selecteren
   • Het meten van advertentieprestaties
   • Inzicht in doelgroepen door middel van statistieken of combinaties van gegevens uit verschillende bronnen
   • Diensten ontwikkelen en verbeteren

   De partner kan ook:

   • Gegevens uit andere gegevensbronnen matchen en combineren
   • Zorgen voor veiligheid, fraude voorkomen en opsporen en fouten herstellen
   • Reclame en inhoud aanbieden en presenteren
   90 dagen
   MetaAdsDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Profielen maken voor gepersonaliseerde reclame
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te selecteren
   90 dagen
   Microsoft AdvertisingDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Beperkte gegevens gebruiken om reclame te selecteren
   • Profielen maken voor gepersonaliseerde reclame
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te selecteren
   • Het meten van advertentieprestaties
   • Inzicht in doelgroepen door middel van statistieken of combinaties van gegevens uit verschillende bronnen
   • Diensten ontwikkelen en verbeteren

   De partner kan ook:

   • Gegevens uit andere gegevensbronnen matchen en combineren
   • Verschillende apparaten koppelen
   • Apparaten identificeren op basis van automatisch verzonden informatie
   • Zorgen voor veiligheid, fraude voorkomen en opsporen en fouten herstellen
   • Reclame en inhoud aanbieden en presenteren
   395 dagen 17 uur 13 minuten en 20 seconden
   Google Advertising ProductsDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Profielen maken voor gepersonaliseerde reclame
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te selecteren

   De partner beroept zich op zijn legitieme belang om:

   • Beperkte gegevens gebruiken om reclame te selecteren
   • Het meten van advertentieprestaties
   • Inzicht in doelgroepen door middel van statistieken of combinaties van gegevens uit verschillende bronnen
   • Diensten ontwikkelen en verbeteren

   De partner kan ook:

   • Gegevens uit andere gegevensbronnen matchen en combineren
   • Verschillende apparaten koppelen
   • Zorgen voor veiligheid, fraude voorkomen en opsporen en fouten herstellen
   • Reclame en inhoud aanbieden en presenteren
   395 dagen 17 uur 13 minuten en 20 seconden
   YoutubeDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Beperkte gegevens gebruiken om reclame te selecteren
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te selecteren
   • Profielen maken voor gepersonaliseerde reclame
   • Gepersonaliseerde inhoudsprofielen maken
   • Profielen gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te selecteren
   • Het meten van advertentieprestaties
   • Prestaties van inhoud meten
   • Inzicht in doelgroepen door middel van statistieken of combinaties van gegevens uit verschillende bronnen
   • Diensten ontwikkelen en verbeteren
   18 maanden
   Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform – MarketoDe partner vraagt toestemming voor:

   • Informatie opslaan en/of openen op een apparaat
   • Diensten ontwikkelen en verbeteren

   De partner kan ook:

   • Gegevens uit andere gegevensbronnen matchen en combineren
   • Verschillende apparaten koppelen
   • Apparaten identificeren op basis van automatisch verzonden informatie

   Zorgen voor veiligheid, fraude voorkomen en opsporen en fouten herstellen

   180 dagen
  4. Uw beslissingen met betrekking tot cookies

   Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om het gebruik van bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.
   Als u niet wilt dat cookies worden geïnstalleerd of gelezen, wordt er een weigeringscookie op uw apparatuur geplaatst zodat Generix Group de informatie kan registreren dat u het gebruik van cookies hebt geweigerd. Als u deze weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. Op dezelfde manier wordt er een toestemmingscookie geïnstalleerd wanneer u het deponeren van cookies aanvaardt. Zowel de weigeringscookie als de toestemmingscookie moeten op uw eindapparatuur blijven staan. Cookies verbeteren uw surfervaring op onze site. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door naar het paneel voor cookiebeheer te gaan. Generix Group neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het IAB Europe Transparency & Consent Framework. Generix Group gebruikt het Consent Management Platform n°92.U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door <a href=’javascript:Sddan.cmp.displayUI()’>hier te klikken</a>.

  5. Wat als u geen cookies wilt activeren?

   U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies ook op elk gewenst moment intrekken, en wel als volgt:

   • Door uw internetbrowser te configureren:
    Als u de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen wilt verwijderen en uw browser zo wilt instellen dat cookies worden geweigerd, kunt u dit doen via de voorkeuren van uw internetbrowser. Deze browseropties met betrekking tot cookies zijn meestal te vinden in de menu’s “Opties”, “Extra” of “Voorkeuren” van de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze site. Afhankelijk van de verschillende beschikbare browsers kunnen er echter verschillende manieren worden gebruikt om cookies uit te schakelen. Volg de onderstaande links voor meer informatie:

    • Microsoft Edge
    • Microsoft Internet Explorer
    • Google Chrome
    • Safari
    • Firefox

    Houd er rekening mee dat als u via uw webbrowser weigert om cookies op uw apparaat op te slaan, u nog steeds op deze site kunt surfen, maar dat bepaalde onderdelen en opties mogelijk niet correct werken.Ga voor meer informatie naar de website van de Commission nationale de l’informatique et des libertés: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

   • Door een servicefiltertool van derden te gebruiken:
    Als u de cookies wilt kiezen die tijdens het surfen op de website van Generix Group worden geplaatst zonder het risico te lopen dat cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst worden geblokkeerd, kunt u een extensie installeren in uw browser waarmee u de cookies van derden kunt filteren die u wenst.
    De bekendste en meest praktische is Ghostery, waarmee u kunt kiezen welke van de cookies die worden gebruikt voor advertenties, publieksanalyse en delen op sociale netwerken u wilt blokkeren.
   • Door online platforms te gebruiken om reclamecookies te beheren:
    Verschillende professionele reclameplatforms geven u ook de optie om cookies die door hun aangesloten bedrijven worden gebruikt, te weigeren of te accepteren.
    Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren de weergave van advertenties niet, maar verhinderen alleen de installatie van cookies waarmee we advertenties kunnen aanpassen aan uw interessecentra en gedrag.
    U kunt bijvoorbeeld inloggen op de site www.youronlinechoices.com om te voorkomen dat deze cookies op uw eindapparatuur worden geïnstalleerd. Deze site wordt aangeboden door digitale reclameprofessionals die zijn verenigd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en wordt in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.
    Zo kunt u zien welke bedrijven bij dit platform zijn geregistreerd en kunt u de cookies die ze gebruiken om de advertenties die op uw browser worden weergegeven aan te passen, weigeren of accepteren, afhankelijk van wat ze verzamelen: www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
    Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of acceptatie van cookies kenbaar kunt maken, zoals hierboven aangegeven.
  6. Uw rechten volgens de regelgeving die van toepassing is op cookies

   Onder de regelgeving die van toepassing is op cookies, hebt u de volgende rechten:

   • Recht op informatie over de doeleinden van cookies, zoals uiteengezet in artikel 5c van dit beleid, en de beschikbare middelen om hiertegen bezwaar te maken, zoals uiteengezet in artikel 5d van dit beleid. Wij zorgen ervoor dat u deze informatie kunt verkrijgen door een banner weer te geven op onze digitale ruimten met betrekking tot cookies, een pagina “Cookies configureren” waarmee u cookies kunt configureren per doel en door een link naar dit beleid op te nemen.
   • het recht om toestemming te geven voor het opslaan en uitlezen van cookies op uw apparaat, met dien verstande dat deze toestemming niet geldt voor cookies voor technisch gebruik, d.w.z. cookies die essentieel zijn voor het verlenen van onze diensten of die uitsluitend tot doel hebben elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Indien van toepassing wordt uw toestemming geacht te zijn gegeven toen u op op onze tool voor cookie-instellingen of wanneer u de cookies afzonderlijk hebt aangevinkt door te klikken op ” ” TE KLIKKEN.
   • het recht om het gebruik van cookies op uw apparaat te configureren om alle of een deel van de cookies die daar kunnen worden gelezen of geplaatst, ongeacht hun aard en herkomst, te aanvaarden of te weigeren, met uitzondering van cookies voor technisch gebruik, volgens de methode die wordt beschreven op de ” ” waarnaar onze tool voor cookiebeheer verwijst en artikel 5 van dit beleid.
  7. Wijzigingen in dit hoofdstuk

   We kunnen dit gedeelte over cookies af en toe wijzigen. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates van dit gedeelte.