Generix voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS). Bekijk het persbericht

Wettelijke info

Identiteit van de uitgever

De website generixgroup.com, toegankelijk via het URL-adres “www.generixgroup.com” (hierna de Site), wordt uitgegeven door GENERIX GROUP.
GENERIX GROUP
ARTEPARC – Gebouw A
2 rue des peupliers
59810 LESQUIN
Frankrijk
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 12.402.138,50 euro
RCS Lille onder nummer 377 619 150,
Vertegenwoordigd door NEW GEN, zelf vertegenwoordigd door meneer Raphaël SANCHEZ, handelend in haar hoedanigheid van voorzitter.
Intracommunautaire btw FR 88377619150
E-mail: contact@generixgroup.com
De Publicatiedirecteur van de Site is meneer Raphaël SANCHEZ, voorzitter van NEW GEN, die ook voorzitter is van GENERIX GROUP.

Webproductie & Hosting

Productie
Tiller Digital Inc.
2425 Richmond Rd SW, Calgary, AB T2T 0Y7
Canada
Tel: + 1 (403) 453-1822
E-mail: hello@tillerdigital.com
Tiller Digital Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Alberta, Canada en is geregistreerd onder de Alberta Business Corporations Act met identificatienummer 2018272365.

Hosting
Platform.sh SAS
131, Boulevard de Sébastopol,
Parijs, 75002 Frankrijk
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
SIRET: 521 496 059 00036

Waarschuwingen

Alle informatie op deze Site is louter informatief. Bijgevolg mag deze informatie in geen geval worden beschouwd als een contractueel aanbod van diensten of producten en mag ze niet in de plaats komen van overleg met een vertegenwoordiger van GENERIX GROUP. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Ondanks alle zorg die is besteed aan de creatie van deze Site en de regelmatige updates ervan, kunnen er fouten/lacunes zijn geslopen in de gepresenteerde informatie en/of documenten. Bezoekers van de Site dienen daarom de nodige controles uit te voeren.
Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze Site om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen of de aanwezigheid van andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van gebruikers die circuleren op het internetnetwerk. In het algemeen wijst Generix Group alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen ontstaan bij het raadplegen van deze Site.
In de geest van het internet worden links naar andere sites enkel ter informatie aangeboden en GENERIX GROUP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud of toegangsvoorwaarden.
Omgekeerd is het plaatsen van links naar een of meer pagina’s van deze Site toegestaan op voorwaarde dat deze pagina(‘s) in een volledige pagina onder de URL https://www.generixgroup.com worden weergegeven.
Generix Group kan de vertrouwelijkheid van berichten die bezoekers via een open telecommunicatienetwerk verzenden niet garanderen.
Bepaalde informatie of documenten die toegankelijk zijn op de Site verschijnen in het Frans en in andere talen. Bezoekers van de Site worden erop gewezen dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse en Engelse versie, de Franse versie voorrang heeft.
De toepasselijke wetgeving in geval van een geschil of conflict over de interpretatie van de voorwaarden van de wettelijke vermeldingen en elke vraag met betrekking tot de diensten van deze Website, is de Franse wetgeving, die elke bezoeker van de GENERIX GROUP Website geacht wordt te hebben aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

De GENERIX GROUP Site is een intellectueel werk beschermd door de huidige wetgeving.
Alle elementen die deel uitmaken van de site, zoals, bij wijze van voorbeeld, de naam, logo’s, tekeningen, foto’s, animaties, downloadbare documenten en elk ander document, zijn het exclusieve eigendom van Generix Group SAS of zijn partners.
Hiertoe is elke weergave, reproductie, wijziging of commercieel gebruik, evenals elke overdracht naar een andere site en/of welk medium dan ook, verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicatiedirecteur, op straffe van schending van het auteursrecht en/of tekeningen en modellen en/of handelsmerken, bestraft met drie jaar gevangenisstraf en een boete van € 300.000 volgens de Franse wet.
Het gebruik ervan zonder schriftelijke toestemming van GENERIX GROUP, op om het even welke drager, voor om het even welk doel, is verboden op straffe van strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolging.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Deze site is aangemeld bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) onder nummer 792366.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om een wijziging, rectificatie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen, dient u het gegevensbeschermingsbeleid in acht te nemen, dat hier beschikbaar is

Informatie over cookies

Klik hier voor informatie over cookies