Data privacy

generix_data_privacy

DATA PRIVACY

De Uitgever verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de website www.generixgroup.com zal voldoen aan de algemene verordering inzake gegevensbescherming (AGV of GDPR) en de Franse wet nr. 78-17 inzake IT en vrijheden van 6 januari 1978, die sindsdien is bijgewerkt (loi Informatique et Libertés), met betrekking tot IT-systemen, -dossiers en persoonlijke vrijheid, in de huidige versie, alsmede de naleving van de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor IT-systemen en -vrijheden (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés of CNIL).

1. Elk formulier dat u invult, papier of elektronisch, beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke:

 • waarom we deze gegevens verzamelen (doel);
 • of deze gegevens nodig zijn of optioneel voor de verwerking van uw aanvraag;
 • wie er kennis van kan nemen (in het algemeen alleen de Uitgever, tenzij anders vermeld op het formulier waar het doorgeven van deze gegevens aan een derde noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek);
 • uw rechten op de regelgeving inzake IT-systemen en -vrijheden en hoe deze uit te oefenen met de Uitgever.

2. Algemeen

 • Alle gegevens die via onze formulieren worden verzameld (contactgegevens, gedownloade documenten,...) zijn uitsluitend bestemd voor de Uitgever. Ze worden alleen buiten de organisatie vrijgegeven voor gegevensverwerkingsdoeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
   
 • Alle persoonlijke gegevens die door de Uitgever worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met veilige protocollen en stellen de Uitgever in staat om verzoeken te beheren die in hun IT-toepassingen worden ontvangen. De Uitgever neemt alle maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te beschermen. De Uitgever kan echter de vertrouwelijkheid niet garanderen van berichten die u via een open telecommunicatienetwerk kunt verzenden.
   
 • Als internationale groep kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens toegankelijk zijn voor elke entiteit en dochteronderneming die deel uitmaakt van de Generix Group, in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
   
 • De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, of om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, of voor de volledige duur van de bestaande relatie tussen u en de Uitgever.
   
 • De Uitgever kan af en toe links toevoegen naar de websites van onze partners of derden. Houd er rekening mee dat deze partnerwebsites hun eigen privacybeleid hebben en dat de Uitgever niet verantwoordelijk is voor het gebruik van de verzamelde informatie door deze sites wanneer u op de deze links klikt. Wij raden u aan om u bewust te zijn van het privacybeleid van deze website voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.
   
 • De Uitgever wenst u op de hoogte te brengen van het feit dat u het recht heeft op toegang, rectificatie, meeneembaarheid en verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken. U heeft ook het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen elke verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden (Franse wetgeving inzake de digitale republiek - Loi pour un République numérique). Elk verzoek wordt door de Uitgever geanalyseerd en moet schriftelijk worden ingediend, door de aanvrager worden ondertekend, het adres bevatten waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, en vergezeld gaan van een bewijs van identiteit.
   
 • De website van de Uitgever bevat links naar sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter). De Uitgever kan dus persoonsgegevens verzamelen en gebruiken van leden van het betreffende sociale netwerk die zich registreren als leden, vrienden, volgers, om hen te contacteren via het gebruikte sociale netwerk en/of om hen informatie te sturen. De leden van het betrokken sociale netwerk kunnen te allen tijde bezwaar aantekenen tegen een dergelijk gebruik door contact op te nemen met het onderstaande contactpunt.
   
 • Voor alle informatie of uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd door de Uitgever, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO):
 1. op het emailadres contact@generixgroup.com 
 2. of per post naar volgend adres:

         GENERIX GROUP FRANCE
         data protection officer (DPO)
         8 rue Simone IFF-Immeuble le trio
         75012 PARIS-France
 

 • De Uitgever informeert u dat u uw e-mail communicatievoorkeuren kunt beheren via het Preference Center.
   
 • De Uitgever kan dit privacybeleid wijzigen. De Uitgever raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid.
   
 • U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouders.

3. Over cookies

De Uitgever maakt gebruik van verschillende cookies op de website om de interactiviteit van de site en haar diensten te verbeteren. De gebruiksvoorwaarden van cookies worden beschreven onder de volgende link "Wettelijke info".

De site wordt wordt gedeclareerd bij het CNIL onder het nummer 792366.