EDI: evolutie van toepassingen en technologische vooruitgang

Gepubliceerd op 5 augustus 2020

evolutie van toepassingen en technologische vooruitgang
Christophe Viry
Viry
Christophe
Directeur Strategie & Product
Categorieën
B2B Collaboration

Ontworpen om de verwerking van informatie in een papierloze omgeving te automatiseren, is Electronic Data Interchange (EDI) sinds het ontstaan ervan voortdurend in ontwikkeling. Dankzij de vele voordelen die het oplevert op het gebied van zakelijke samenwerking, is het onmisbaar geworden in bedrijven. Maar wat is EDI precies? Hoe heeft de technologie zich in de loop der jaren ontwikkeld? Een overzicht van het gebruik van EDI in de tijd.

Hoe werkt EDI: definitie en kenmerkende eigenschappen

Wat is EDI?

In principe is elektronische gegevensuitwisseling (EDI) vergelijkbaar met een dialoog tussen computers. Het doel is eenvoudig: het kunnen uitwisselen van elektronische documenten tussen handelspartners.

Door de vervanging van papieren uitwisselingen hebben elektronische transacties het mogelijk gemaakt om het aantal menselijke ingrepen aanzienlijk te verminderen. EDI biedt dus veel voordelen voor bedrijven:

  • snellere en betrouwbaardere informatieverwerking;
  • lagere operationele kosten door automatisering;
  • een vermindering van het aantal fouten, wat bevorderlijk is voor de relatie tussen de handelspartners.

Om de uitwisseling te structureren, is het essentieel om een gemeenschappelijke en erkende standaard tussen de partijen te gebruiken.

Welke taal voor welk bericht?

Het belang van het formaat

Met de komst van de computerverwerking is de noodzaak om een standaardformaat te gebruiken onvermijdelijk naar voren gekomen. Het doel? De computer in staat stellen de ontvangen documenten te lezen en te begrijpen. Dit formaat definieert het type en de vorm van de verwachte informatie. Bijvoorbeeld: geheel getal, decimaal, dd/mm/jjjj,… Zo kan men het eens worden over een gemeenschappelijke taal die door het computersysteem van de verzender en de ontvanger wordt gebruikt.

EDI-standaarden

Er bestaan veel EDI-standaarden, waaronder ANSI X12, UN-EDIFACT (en zijn meerdere varianten EANCOM, GALIA,…), VDA, TRADACOMS,… Elk van hen heeft zijn eigen syntaxis en gegevenswoordenboek. Naast deze bestaande standaarden zijn er nieuwe standaarden op basis van XML metataal toegevoegd, zoals de sectorale standaarden HL7 die in de gezondheidssector worden gebruikt, of generieke frameworks zoals UBL, eb-XML en UN-CEFACT. Bovendien is elke standaard dan beschikbaar in varianten zoals ODETTE of EANCOM voor EDIFACT, en vervolgens in versies zoals ANSI 5010 of EDIFACT versie D12, Release A.

Voordat elektronische documenten kunnen worden uitgewisseld, is het daarom essentieel dat partnerbedrijven een gemeenschappelijke standaard en versie kiezen. Meestal gebruiken ze dan een EDI vertaler om automatisch gegevens om te zetten van hun interne software of doen ze beroep op een provider van applicatiediensten.

EDI aangemoedigd door internet en XML metataal

In de jaren 2000 heeft de komst van het internet en de XML metataal een aanzienlijke invloed gehad op EDI. De providers van EDI/B2B-oplossingen maakten gebruik van deze technologische vooruitgang om het gebruik ervan in bedrijven te vergemakkelijken. Alle recente ontwikkelingen op het gebied van EDI-standaarden zijn gebaseerd op de XML-syntax, en vertrouwen op uitwisselingsprotocollen van het API-type.

EDI is in opkomst als een online dienst

De eerste uitbestede commerciële aanbiedingen van het EDI type verschenen in het begin van de jaren 2000. Dit zijn platformen die het mogelijk maken om alle EDI uitwisselingen uit te besteden, ongeacht de betrokken partners, systemen en bestandsformaten. Dankzij  SaaS (Software as a Service) zijn veel obstakels voor de implementatie van EDI uit de weg geruimd.

SaaS toegepast op EDI vergemakkelijkt het gebruik ervan aanzienlijk. Het kan worden gebruikt zonder aanzienlijke investeringen, wat resulteert in een beter kostenbeheer. Het is nu mogelijk om berichten direct in het formaat van uw ERP te versturen of te ontvangen zonder dat u daarvoor middelen of een interne EDI deskundige nodig heeft.


B2B Integration: de toekomst van EDI?

Door het automatiseren van business-to-business bedrijfsprocessen stelt B2B integratie verschillende partijen (klanten, leveranciers, handelspartners) in staat om efficiënter te werken.

Ook bekend als B2B gateways, verschillen deze integratieoplossingen van de eerste generatie EDI door het bieden van een zakelijke, in plaats van technische, kijk. Deze B2B gateways ondersteunen verschillende formaten en multiprotocol transport, maar maken het mogelijk om bedrijfsprocessen te modelleren en te monitoren. Alle complexe processen van het bedrijf zijn dus geïntegreerd in één enkel platform. Merk ook op dat deze B2B-integratieoplossingen kunnen worden aangeboden in een lokale versie voor on-premise gebruik, of in gedematerialiseerde vorm die overal toegankelijk is via de cloud diensten.

Hoewel procesbeheer of datamanipulatie over het algemeen openstaan voor alle gebruikssituaties en formaattypes, hebben sommige leveranciers ervoor gekozen om hun oplossing voor bepaalde beroepen te verticaliseren - dit is het geval in de banksector, de gezondheidszorg of de Supply Chain. Dit stelt hen in staat om dezelfde taal te spreken als de gebruikers en zich te richten op de praktijken van elke sector wat betreft het gegevensformaat, het type proces of de veiligheidskwesties.

Het gebruik van EDI is sinds de invoering ervan aanzienlijk geëvolueerd, voornamelijk dankzij de technologische vooruitgang van de jaren 2000. Met de API’s en de blockchain ontbreekt het niet aan evolutionaire perspectieven en maakt EDI meer dan ooit een toekomstgerichte oplossing voor een efficiënte multi-enterprise collaboration. Als u meer wilt weten over EDI en zijn toekomstperspectieven, contacteer dan onze EDI experten.

DONWLOAD EBOOK

 

Oplossing
generix_edi_services

EDI Services

Bekijk de specifieke pagina om alle functies en meer te ontdekken Ontdek
Volg ons