Geopolitiek en de impact op de Supply Chain

Gepubliceerd op 26 juni 2019

geopolitiek_supply_chain_generix
jean_charles_deconninck
DECONNINCK
Jean-Charles
Voorzitter Raad van Bestuur
Categorieën
Supply Chain

In de huidige context van geïntensiveerde internationale uitwisselingen is er geen gebrek aan uitdagingen om de Supply Chain te controleren. Naast een eenvoudige zoektocht naar besparingen moet uw bedrijf de organisatorische en technologische groeihefbomen vinden die het mogelijk maken om steeds meer klanten aan te trekken en te behouden. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van een internationale Supply Chain en wat zijn de gevolgen van geopolitiek voor geglobaliseerde bedrijven? In dit artikel vertellen we u hoe u zich staande kunt houden op wereldniveau.

Geopolitieke risico's voor de Supply Chain

Geopolitieke en natuurlijke risico’s zijn alomtegenwoordig en bijna onvoorspelbaar. Ze kunnen rampzalige gevolgen hebben voor de Supply Chain als de schakels worden verbroken. Om de risico’s te beperken, moeten internationale bedrijven globaal denken en tegelijkertijd in staat zijn om lokaal te handelen volgens de context van elk land.

Sociale en milieurisico's

Volgens het BSI Certification and Risk Analysis Office is 40% van de Amerikaanse import in 2013 afkomstige uit landen die aan natuurrampen zijn blootgesteld. Zo kostte de tsunami en aardbeving van 2011 in Japan naar schatting 210 miljard dollar.

Maatschappelijk gezien werd 72% van de kleding en schoenen die in 2013 in de Verenigde Staten werd geïmporteerd, geproduceerd in landen met een hoog risico op slechte arbeidsomstandigheden, zo blijkt uit het overzicht van de duurzame prestaties van Nike.

Economische en politieke risico's

Volgens Nike heeft 28% van de bedrijven te maken met wisselkoersschommelingen als gevolg van de Europese economische instabiliteit. Het World Economic Forum stelt in zijn Global Risks rapport van 2015 dat geopolitieke spanningen de grootste bedreiging vormen voor bedrijven in de komende jaren. Volgens BSI zijn Supply Chains regelmatig het doelwit van terroristische organisaties, met aanvallen om de zeven dagen.

Demonstraties en andere manifestaties zoals de gele hesjes in Frankrijk verstoren de handel en het vrachtvervoer. Dergelijke politieke conflicten en turbulente economische tijden dwingen de spelers in de Supply Chain ertoe om flexibeler te worden om de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen te beperken.

Douanerechten aan de grens

Met de stijging van de brandstofprijzen kan de heffing van douanebelastingen ook een impact hebben op de Supply Chain, net zoals de handelsoorlog die Donald Trump in 2018 begon. In juni ging hij achter de Europese Unie, Canada en Mexico aan door het opleggen van belastingen van 10 tot 25% op staal en aluminium geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Vervolgens kwam China dat werd getroffen door de douanebelastingen op de export van Chinese producten, geschat op 200 miljard dollar.

Als reactie op deze aanvallen heeft de Chinese regering strafheffingen ingevoerd op Amerikaanse producten die in China worden ingevoerd. De jaarlijkse hoeveelheid betrokken producten wordt geschat op 60 miljard dollar. Dit economisch protectionisme van Donald Trump heeft gevolgen voor de wereldeconomie.

Stijgende olieprijzen

Tussen 2014 en 2016 zijn de prijzen voor ruwe olie met 60% gestegen. Deze sterke stijging had zware gevolgen voor de plaatsen waar goedkope producten en grondstoffen werden geleverd. Het heeft ook gevolgen voor het evenwicht van de wereldwijde handel omdat de nationale productie agressiever is geworden.

De stijgende olieprijzen spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in de Supply Chain en de economische strategie. Op logistiek gebied kunnen de huidige netwerken die zijn opgezet op basis van evenwichtige kostenposten (transport, opslag, voorraadbeheer) door de stijging van de olieprijzen in vraag worden gesteld. In dat geval zou het beheer van het vervoer en de bevoorrading in het gedrang komen.

Wereldmarkten die de infrastructuur onder druk zetten

In deze context van toenemende onzekerheid is infrastructuur een grote uitdaging geworden voor iedereen die de handelsstromen wil beheersen. Het volume van de vrachtschepen neemt voortdurend toe en het Suezkanaal werd in 2015 uitgebreid en gemoderniseerd. In de VS verdubbelt het wegverkeer om de 28 jaar, terwijl 40% van het verkeer in India nu op 2% van de wegen van het land rijdt.

Dit legt een enorme druk op de transportroutes, die verouderen en geleidelijk verzadigd raken, en ook verouderen door gebrek aan geld. De schade neemt toe, zoals de instorting van de bruggen over de Mississippi in 2017 en de instorting van de brug over Genua in Italië in 2018.

Renovatie (en de bouw) van infrastructuur is een echte strategische hefboom voor overheden geworden. Niet alle landen zijn in dit opzicht gelijk. Op de westerse markten is e-commerce goed ingeburgerd, hoewel de diensten- en consumptiepatronen tussen Europa en de VS verschillen. In China moeten bedrijven zich aanpassen aan twee verschillende consumentenprofielen: een stedelijke bevolking die vraag heeft naar kwaliteit en diensten, en een landelijke massaal consumerende groep van goedkope producten.

In Afrika heeft e-commerce een enorm potentieel, zolang het lukt om bankdiensten in te zetten en de nodige infrastructuur te bouwen. In het Midden-Oosten, met name Libië, Syrië en Jemen, is er geen gebrek aan middelen. Grote maatschappelijke en politieke onrust beperkt echter het potentieel van de zeer strategische internationale positie van de regio.

Investeren in infrastructuur: het voorbeeld van China 

Om zich te onderscheiden op de internationale markt investeren overheden en multinationals massaal om controle te krijgen over de infrastructuur. Dit geldt met name voor China, dat momenteel verschillende strategische ontwikkelingsprojecten ondersteunt.

Belt and Road Initiative

Het project “De Nieuwe Zijderoute”, dat in 2013 door de Chinese president Xi Jinping werd onthuld, heeft tot doel de wereldwijde positie van China te versterken. Dit alles met behouden van de verbinding met de rest van de wereld in geval van militaire spanningen in de kustgebieden.

Het “Belt and Road Initiative” is een van de meest ambitieuze projecten in de moderne wereld en heeft tot doel de maritieme en spoorwegverbindingen tussen China en Europa te ontwikkelen. Dit grootschalige project is een tegenhanger van de ‘String of Pearls” op het land en is een van de prioriteiten van het politieke programma dat Xi Jinping onder de naam “Chinese Droom” heeft voorgesteld.

String of Pearls strategie 

Deze strategie is bedoeld om de havens langs de Indische Oceaan te controleren door geld te lenen aan landen die hun kustgebied onder controle willen houden. Dit bevordert projecten in de landen die anders niet gefinancierd zouden worden.

Deze financiële investering in de bouw van infrastructuur stelt China in staat om partnerschappen met de buurlanden te ontwikkelen en geeft het land de mogelijkheid om de controle over de infrastructuur over te nemen als terugbetaling niet mogelijk is. Deze strategie lijkt op het geval van Sri Lanka dat 1,5 miljard dollar leende van China om een nieuwe haven te bouwen. Omdat het land niet in staat was de lening terug te betalen, hebben ze het beheer van de haven in 2017 aan China afgestaan voor een periode van 99 jaar.

Of het nu gaat om milieu, sociaal, fiscaal of politiek, geopolitieke risico’s zijn talrijk voor de Supply Chain. Door de massale toename van de internationale handel is de overgang naar een nieuwe generatie waardeketens echter verplicht. Er blijven twee vragen over: Wat wordt bedoeld met deze herconfiguratie? Wat zijn de essentiële kenmerken?

Internationale handel: naar een nieuwe Supply Chain?

Sinds 2015 zijn de internationale uitwisselingen verder toegenomen en bereikten in 2017 hun hoogste niveau in zes jaar tijd. Tegelijkertijd steeg het gemiddelde BBP met 1,5 punt, terwijl het na de crisis van 2008 stagneerde. De kern van deze groei wordt gevormd door multinationals, die veel uitdagingen aangaan om concurrerend te blijven in een hypergeglobaliseerde omgeving.

Anticipeer op belangrijke ontwikkelingen

Tegenwoordig wordt in de Supply Chain met veel indicatoren rekening worden gehouden om de risico’s het hoofd te kunnen bieden. Ze kunnen van verschillende aard zijn:

  1. klimaatveranderingen;
  1. meteorologische gegevens;
  1. politieke en sociale veranderingen;
  1. schommelingen van de prijzen op de grondstoffenmarkt;
  1. snelle groei in stedelijke gebieden…

Met het oog op deze veranderende factoren moet de logistieke keten een ongekende mate van flexibiliteit aannemen. Het doel is om de producten op tijd te leveren. Ze moeten ook worden opgevolgd, indien nodig koel worden gehouden, en voldoen aan de douanenormen en de afgesproken levertijden. Vandaar het belang voor multinationals om belangstelling te tonen voor wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen om de juiste strategische beslissingen te nemen.

De oplossing is het creëren van een monitoringstructuur die gekoppeld is aan wereldwijde informatiebronnen; die de douanewetgeving, de politieke context van het land, de stand van zaken bij de productie van grondstoffen, de olieprijzen en de meteorologische gegevens integreert.

Focus op meteorologische gegevens 

Klimaat- en weerdata spelen een belangrijke rol bij de verkoop van weergevoelige producten. Uw uitdaging is om zoveel mogelijk te anticiperen op de productiebehoeften en voorraadniveaus. Dit kan onder meer door het modelleren van gegevens met behulp van een VMI (Vendor Management Inventory) die inzicht biedt in vroegere en toekomstige indicatoren. Zij ondersteunen u bij het beheer van de productie en de bevoorrading, om voorraadtekorten te voorkomen en uw logistieke kosten te verlagen.

De wendbaarheid van Supply Chain vergroten

Om uw multinational concurrerend te houden is er geen twijfel meer mogelijk, u moet de kansen grijpen die de nieuwe technologieën bieden. Het doel? Vergroot de wendbaarheid en snel en voortdurend kunnen inspelen op een steeds meer gesegmenteerde en schommelende vraag van klanten.

Dit wordt mogelijk gemaakt door artificiële intelligentie, die in combinatie met een Order Management System (OMS) een aanzienlijke tijdwinst oplevert. De oplossing biedt de volgende mogelijkheden:

  1. het voorspellen van toekomstige vraag en bedrijfsvolumes;
  1. een waardevolle hulp bij de besluitvorming, met name om uitzendkrachten in hun nieuwe functie te ondersteunen;
  1. het schatten van middelen die nodig zijn om de taken uit te voeren, om magazijnmanagers te helpen voorspellen hoeveel operatoren de piekactiviteit kunnen absorberen.

Aanpassen aan de veranderende behoeften van de klant

Geconfronteerd met de verstedelijking en de vergrijzing van de bevolking moet uw bedrijf kunnen voldoen aan de vraag van de consumenten, die steeds veeleisender worden en op zoek zijn naar nieuwe diensten en transparantie over de herkomst van de producten. Levering aan huis binnen een uur, gratis afhaling in de winkel, klantenservice, fabrieksgaranties en het volgen van bestellingen zijn allemaal opties die klanten nu van een distributeur verwachten wanneer ze online winkelen.

Tijdens de voedselcrisis hebben deze nieuwe consumptiegewoonten de weg vrijgemaakt voor nieuwe uitdagingen voor de detailhandel. Gedwongen om zichzelf opnieuw uit te vinden om consumenten aan te trekken die zich zorgen maken over kwaliteit, traceerbaarheid en respect voor het milieu, moet uw bedrijf zich ook aanpassen aan de eisen van de nieuwe regelgeving. Vandaar de positionering van de Supply Chain als een echte concurrentiefactor.

Beheer van een steeds complexer wordende Supply Chain

In een internationale context moet de Supply Chain zich aanpassen aan de vele partners. De belangrijkste uitdagingen zijn taalbarrières, ongelijke toegang tot tools en het internet, maar ook om te voldoen aan verschillende wettelijke vereisten. Om de activiteiten te vergemakkelijken en de naleving te garanderen, zijn collaboratieve B2B-oplossingen ontwikkeld.

Op het gebied van vervoer moeten alle internationale bedrijven in staat zijn om te jongleren met de zee- en luchtvaarroutes van het overzeese verkeer. Ze moeten ook een constante grip hebben op de uiteenlopende weginfrastructuur in de buurt van havens en leveringsgebieden van eindklanten. Om vertragingen te voorkomen en de meest geschikte vervoerswijze te kiezen, is het bijzonder interessant om een gestandaardiseerde uitwisselingssoftware op te zetten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het configureren van waarschuwingen, om schade of incidenten te voorkomen die zich realtime voordoen.