Logistiek transport: 5 voordelen van een TMS om uw ecologische voetafdruk te verkleinen

Gepubliceerd op 27 juni 2023

transport_logistique
generix_group
Geschreven
door
Generix Group
Categorieën
Vervoer

Vervoer is de meest vervuilende activiteit, verantwoordelijk voor 31% van de broeikasgasemissies in Frankrijk. 94% van deze emissies zijn toe te schrijven aan het wegtransport, waarvan 44% aan zware vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen alleen. Professionals hebben dus een essentiële rol te spelen in het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op een TMS-oplossingen zoals die van Generix Group: deze tools voor transportbeheer maken het mogelijk de ecologische eisen te verzoenen met de uitdagingen van het bedrijfsleven. Ontdek 5 voordelen.

1. Optimalisering van de laadsnelheid en de afgelegde afstand

De laadcapaciteit verbeteren, het aantal voertuigen op de weg verminderen en de leveringsafstand optimaliseren: drie doelstellingen die het TMS van Generix Group u kan helpen bereiken door in te grijpen in verschillende beslissende fasen:

 • Kennis van de laadvolumes: de oplossing biedt een volledig zicht op de fasen vóór het laden, met name tijdens de voorbereiding van de bestellingen en het beheer van het magazijn. De transporteur kan zo de exacte te laden volumes berekenen aan de hand van verschillende parameters (meterlengte, aantal pallets, enz.).
 • De lading van voertuigen: deze kennis van de te vervoeren goederen maakt het mogelijk de belading te optimaliseren en leeg transport te beperken. In combinatie met een 3D-visualisatietool helpt de oplossing de lading te perfectioneren dankzij aanvullende gegevens (gewicht van elke te vervoeren eenheid, compatibiliteit van de goederen, enz.)
 • Routebepaling: Generix TMS kan verschillende routes voorstellen om de afgelegde afstand te optimaliseren, rekening houdend met beperkingen (werktijden van de chauffeurs, leveringstermijnen, aard van de wegen, enz.)
 • Het beperken van lege retouren: het TMS maakt het ook mogelijk te profiteren van het terughalen van pallets en goederen, in verschillende stadia van het traject, om de lege retouren van voertuigen te beperken. Deze logistieke efficiëntie kan nog worden verbeterd, met name door partnerschappen met derden (concurrenten bijvoorbeeld) in een wederzijdse logica. 

2. De meest efficiënte vervoerswijzen kiezen

Standaard wordt een bestelling van punt A naar punt B vervoerd met één enkel voertuig. Het is echter mogelijk verschillende vervoerswijzen te combineren om de levering te optimaliseren volgens verschillende criteria (milieu, kosten, tijd, enz.).
 
Het probleem is dat dit de logistiek complexer kan maken. Het TMS van Generix maakt het mogelijk om laadpunten toe te voegen en alle verschillende transportfasen te controleren. Er kunnen verschillende middelen worden gebruikt:

 • het vooraf laden van de goederen met volle vrachtwagens, alvorens ze met lichtere voertuigen te verzenden;
 • kiezen voor een modale verschuiving om in elke fase de meest geschikte vervoerswijze te kiezen (vrachtwagen, openbaar vervoer, trein, fiets, enz.);
 • een cross-docking platform gebruiken, d.w.z. een logistieke just-in-time orderpickingsmethode die de opslagfase vermijdt;
 • een stedelijk distributieplatform gebruiken om de laatste leveringsfase te verbeteren.


3. De transporteur selecteren met een multicriteria-analyse

Het is niet altijd mogelijk om over alle informatie te beschikken met betrekking tot de verschillende transportmiddelen en dus tot hun CO2-uitstoot. Om dit te verhelpen, geeft het TMS van Generix Group u toegang tot de gegevens die bij de vervoerders zijn verzameld, met name bij eerdere leveringen.
 
Deze informatiebron stelt het bedrijf in staat om op basis van een meervoudige criteria-analyse de juiste transporteur te selecteren op basis van zijn doelstellingen. Er wordt rekening gehouden met:

 • kwantitatieve criteria: transportkosten en verbintenis om volumes over te nemen;
 • kwalitatieve criteria, waaronder milieunormen;
 • naleving van de verbintenissen (leveringstermijnen, kosten, enz.).


4. Meten en analyseren van milieuprestaties

Dankzij het TMS van Generix kan het bedrijf een nauwkeurige CO2-balans opstellen op basis van de operationele, voorspelde en reële gegevens. Het heeft ook toegang tot het Datapower dashboard, met meer dan 100 prestatie-indicatoren (KPI), om de transportactiviteit volgens verschillende criteria te analyseren:

 • CO2-emissies;
 • transportkosten;
 • levertijden;
 • foutenmarge.

 
Met al deze gegevens kan de onderneming haar activiteit op de eerste 3 hefbomen verbeteren door de te perfectioneren facetten van haar activiteit te identificeren. Deze kunnen bijvoorbeeld afhangen van:

 • het type flows;
 • de aard van de goederen;
 • de regio;
 • de partners.


5. Vermindering van de impact van digitale oplossingen

Zelden wordt er rekening mee gehouden dat digitale tools ook een impact kunnen hebben op de ecologische voetafdruk van bedrijven in de transportsector. Om deze impact te beperken, heeft Generix een beleid van ecologische ontwikkeling ingevoerd voor haar digitale oplossingen, met name haar TMS.  

 • Werking in SaaS Cloud Public, waardoor het mogelijk wordt te profiteren van de inspanningen van de grote providers (servers aandrijven met zonnepanelen bijvoorbeeld);
 • Serverless oplossingen die alleen werken – en dus alleen energie verbruiken – wanneer ze worden gebruikt;
 • een multi-tenant omgeving waardoor een reeks klanten verbinding kan maken met hetzelfde ecosysteem;
 • goede praktijken: de voorkeur geven aan de minst energie verbruikende talen, onnodige animaties vermijden, enz.

Bronnen:
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports - Notre-environnement.gouv.fr - 2022