Mens-robot samenwerking: welke voordelen in het magazijn?

Gepubliceerd op 17 augustus 2022

collaboration_hommes_robots_benefices_entrepot
generix_group
Geschreven
door
Generix Group
Categorieën
Magazijn

In de logistieke sector is de grote uitdaging niet meer zozeer de vervanging van werknemers door intelligente robots, maar veeleer de vraag hoe de samenwerking tussen hen kan worden georganiseerd. De term cobots wordt soms gebruikt om deze combinatie mens-robot aan te duiden, die bedoeld is om samen te werken in dezelfde werkruimte om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Hier zijn enkele van de voordelen.

Robots en mensen: het beste van twee werelden combineren

Zelfs met machine learning zijn robots veel minder flexibel en aanpasbaar dan wij mensen. Hun intelligentie is artificieel: het stelt hen in staat te leren van vroegere ervaringen, maar niet om te improviseren of de juiste beslissingen te nemen in onverwachte of onbekende situaties. Kortom, robots hebben over het algemeen geen soft skills, de gedragscompetenties die specifiek zijn voor mensen, zoals creativiteit of initiatief. In een magazijn zijn ze echter veel nauwkeuriger, sneller en stabieler dan operatoren, omdat ze bestand zijn tegen vermoeidheid en stress. Ze kunnen dus gemakkelijk repetitieve en vervelende taken krijgen om de werknemers te helpen, aan te vullen of te ontlasten.

In onze gerobotiseerde en met elkaar verbonden industriële wereld zijn de analytische finesse van de mens, zijn vermogen tot nadenken en kritisch terugblikken, en zijn vermogen om rekening te houden met de omgeving en de werkcontext, eens te meer van essentieel belang.

Een antwoord op de nieuwe uitdagingen van de logistieke sector

De opkomst van collaboratieve robotica in magazijnen beantwoordt aan nieuwe behoeften die verband houden met de groeiende vraag naar op maat gemaakte producten, hyper-gepersonaliseerde diensten of verpakking op maat. Deze tendensen leiden tot een voortdurende actualisering van stromen en processen en een permanente noodzaak om handelingen en flows aan te passen: beperkingen die traditionele of autonome robots soms moeilijk aankunnen... Het blijven echter bondgenoten waar moeilijk zonder kan, in een context van schaarste aan geschoolde arbeidskrachten, waar de productie- en leveringstermijnen steeds korter worden en de magazijnen soms enorm groot zijn.

"In de logistieke sector zijn cobots vooral betrokken bij picking, palletisering of assemblageactiviteiten. Ze kunnen ook worden gekoppeld aan zelfrijdende voertuigen", definieert de universiteit van Parma in haar bibliometrische analyse over collaboratieve robots in logistieke 4.0-omgevingen, die in januari 2021 is gepubliceerd.

Prestatieverbeteringen

De impact van de technologieën van de industriële revolutie 4.0 - waarvan collaboratieve robotica een van de pijlers is - is zeer groot voor de markt van de logistieke diensten. Volgens het World Economic Forum kan de sector dankzij deze digitale transformatie tot 34,2% kostenbesparingen realiseren en 33,4% extra inkomsten genereren voor logistieke activiteiten.

Een experiment dat door Braziliaanse onderzoekers in een recente publicatie is gedocumenteerd, lijkt de duidelijke prestatievoordelen van cobots te bevestigen. Het experiment vergeleek een assemblagestation op basis van mens-robot samenwerking met dezelfde robottaak. Het resultaat: samenwerkingssynergie zorgt voor een productiviteitsstijging van 24,3%. De wisselwerking tussen menselijke en artificiële intelligentie is dus krachtig!

 

Bescherming van de lichamelijke gezondheid van de werknemers en vermindering hun mentale belasting

Collaboratieve robotica biedt ook duidelijke ergonomische voordelen, waardoor het risico op aandoeningen van het spier- en skeletstelsel afneemt. Een ander wetenschappelijk experiment, ditmaal uit Duitsland, toonde aan dat samenwerkingsscenario's tussen mens en robot de spierspanning van de operatoren bij het uitvoeren van hun handmatige taken met wel 90% verminderen. Bovendien maakt deze aanpak tijd vrij voor mensen om zich te richten op taken met een hogere toegevoegde waarde - en speelt dus een positieve rol bij de vermindering van tempogerelateerde stress.

Een ander belangrijk voordeel is dat samenwerking tussen mens en robot een antwoord biedt op sanitaire beperkingen. De pandemie heeft ook bijgedragen tot een eerder positieve perceptie van cobots in de logistieke sector, zoals blijkt uit een recente online-enquête over het onderwerp.

Hoewel collaboratieve robotica veel perspectieven biedt in de logistieke sector, is de effectieve toepassing ervan een vrij nieuwe uitdaging, die aan verschillende voorwaarden voor succes is onderworpen. Onder meer de actieve betrokkenheid van de operatoren bij de reorganisatie van de processen... en het gebruik van een Warehouse Management System dat in staat is de samenwerking tussen mens en robot te integreren en zich daaraan aan te passen.