Platformisering: de toekomst van de supply chain?

Gepubliceerd op 30 april 2019

platformisering_supply_chain_generix
isabelle_badoc
BADOC
ISABELLE
Product Marketing Manager bij Generix Group
Categorieën
Supply Chain

Alle indicatoren wijzen in dezelfde richting: platformen staan op het punt een revolutie in de Supply Chain te veroorzaken. Dit is het gevolg van een steeds complexer wordende supply chain die CIO’s, CFO’s en supply chain managers ertoe aanzet zich te richten op het onderling verbinden van waardeketens van verschillende spelers als de enige manier om een wereldwijd proces te managen. Wat is de drijvende kracht achter de trend van het collaboratieve platform? Hoe kunnen we deel uitmaken van deze omwenteling? Lees hier de antwoorden op uw vragen.

Supply Chain platformisering: meer dan een trend, een noodzaak

Supply Chain is het tijdperk van platformisering ingegaan: een principe dat bestaat uit het verbinden van verschillende stakeholders, platformen en toepassingen die door de hele distributieketen worden gemobiliseerd om zowel de operaties als de fysieke en informatiestromen vlotter te laten verlopen.

Bij deze trend zijn alle belanghebbenden in de waardeketen betrokken, van fabrikanten over distributeurs, tot logistieke dienstverleners (3PL/4PL). Om de steeds complexere logistieke processen aan te pakken hebben bedrijven in de sector zwaar geïnvesteerd in collaboratieve platformen.

Verschillende factoren verklaren het gebruik van platformen in de Supply Chain:

  • Steeds veeleisender wordende consumenten. De opkomst van het mobiel internet heeft geleid tot een inkrimping van tijd en ruimte: om te kunnen voldoen aan het “anything, anytime”, hebben vervoerders en distributeurs software nodige die in staat is hun Supply Chain te optimaliseren om orders snel en tegen de laagste kosten te kunnen leveren. Hiervoor vertrouwen ze steeds meer op de capaciteiten van hun partners.
  • De komst van nieuwkomers op de markt die met hun methodes de traditionele modellen uitdagen. Supply Chain bedrijven worden vandaag de dag geconfronteerd met online diensten die verladers, logistieke dienstverleners en transporteurs rechtstreeks en realtime met elkaar in contact brengen, via platformen en SaaS software. Zodra de klant en/of bestelling gedigitaliseerd is, moet de logistiek op haar beurt online digitale diensten aanbieden, zoals het volgen van pakketten of het maken van afspraken.
  • De toename van het aantal belanghebbenden. De complexiteit van de inkoopprocessen dwingt bedrijven om een beroep te doen op verschillende partijen (leveranciers, distributeurs, transporteurs,…) om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. Niet alle partijen zijn uitgerust met hetzelfde serviceplatform en sommige hebben dit soort tools niet eens. De moeilijkheid is dan om de interconnecties tussen elk platform te beheren en het ecosysteem te delen met niet-uitgeruste structuren.

Geconfronteerd met deze nieuwe uitdagingen is de digitale transformatie van bedrijven natuurlijk een strategische uitdaging geworden in de Supply Chain. Binnen deze context is het platform bedoeld om de traditionele klant/leverancier relatie te ontwikkelen tot een echte samenwerkingsaanpak.

Bekijk de video's: Collaboratieve transformatie van de Supply Chain

Wat zijn de voordelen van een collaboratief platform?

Een essentiële stap in het proces van digitale transformatie van bedrijven, is samenwerking. Het is van vitaal belang in een steeds dynamischer wordende en met elkaar verbonden concurrentie. Door deze transformatie moet het concept zelf van de Supply Chain opnieuw worden bekeken: het is niet langer een kwestie van onafhankelijk van haar partner te werken, maar een echte samenhang creëren door processen te bundelen. Dit alles met als doel het verhogen van de productiviteit, flexibiliteit, efficiëntie en het leveren van een nieuwe soort klantervaring.

3 belangrijke voordelen

Het gebruik van een collaboratief platform biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Een aanzienlijke verlaging van de kosten en meer automatisering van processen. Het samenvoegen van alle applicaties in één SaaS-platform zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen voor bedrijven. Naast IT-overwegingen stelt de automatisering van processen die vroeger handmatig en tijdrovend waren, medewerkers in staat om een ongeëvenaarde productiviteit te bereiken.
  • Betere communicatie tussen belanghebbenden. Door een continue toegang tot informatie te verschaffen, stimuleert het platform het ecosysteem van het bedrijf en zijn partners (leveranciers, vervoerders, enz.) een nieuwe impuls. De efficiëntie en reactiviteit zijn nu groter dan ooit en het bedrijf zorgt er ook voor dat gegevensbeheer wordt uitgevoerd volgens de regelgeving.
  • Significante strategische voordelen. Een geoptimaliseerde Supply Chain door middel van een collaboratief platform biedt bedrijven en hun klanten nieuwe perspectieven: een succesvolle digitale transformatie, het creëren van een echt partnerschap met de leveranciers, het verbeteren van het werkkapitaal, het verbeteren van de klantervaring door het ontwikkelen van unieke diensten,… Een concurrentievoordeel dat bijdraagt aan de reputatie van uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen voor de betrokken partners in het proces?

Het verbreden van de reikwijdte van partners is gunstig voor alle partijen die betrokken zijn bij het samenwerkingsplatform, van leveranciers en distributeurs tot en met klanten.

Aan de leverancierszijde zorgt de implementatie voor een interactief ecosysteem voor een betere zichtbaarheid op de verkoop, om de productie te optimaliseren en de voorraden aan te passen aan de werkelijke behoeften van de distributeurs. Naast deze toegevoegde waarde kunnen we ook de risico’s van regelgeving en stockbreuk verminderen dankzij de toegenomen betrouwbaarheid van de uitgewisselde gegevens.

Distributeurs die betrokken zijn bij een gezamenlijke aanpak zijn in staat om distributieprocessen te optimaliseren, in het bijzonder door het implementeren van consumptie- en verbruiksstrategieën. Dankzij de dynamiek van de uitwisselingen met hun leveranciers zien ze een drastische vermindering van hun stockbreukgraad en van de tijd die nodig is om producten aan te bieden. Een efficiëntie die hen meer ruimte biedt voor onderhandelingen met leveranciers.

Eindklanten, die steeds veeleisender worden, beschikken eindelijk over een performant en snel aanbod, aangepast aan hun behoeften. De vrije informatiestroom in het collaboratief ecosysteem stelt de distributeur in staat om producten met betere beschrijvingen aan te bieden, altijd beschikbaar en tegen een onklopbare prijs. Dit alles maakt het mogelijk een real time benchmark van de prestaties te realiseren, een extra factor voor de klanttevredenheid!

Generix Supply Chain Hub: eindelijk een all-in-one platform!

Op een gerichte oplossing te bieden voor de uitdagingen van de platformrevolutie in de Supply Chain sector, heeft Generix Group een compleet op maat gemaakt samenwerkingsplatform ontwikkeld, dat op 15 februari 2018 werd uitgebracht: Generix Supply Chain Hub. Een tool waarvan de bedrijfsfuncties zijn gegroepeerd in 3 expertisegebieden:

  1. Supply Chain Execution;
  2. B2B Integration;
  3. Collaboration and Visibility.

De Generix Group Hub is toegankelijk via een Generix Collaborative Network en biedt een integrale set van oplossingen (WMS, TMS, EDI,…) en functionaliteiten die zijn ingedeeld volgens het type industrie en die binnen het open netwerk worden gedeeld. Doel: alle processen in de supply chain bestrijken en een continue visie bieden op de informatie in het ecosysteem van de onderneming en haar partners.

Het platform houdt dus niet alleen rekening met de data-integratie en -transformatie, maar ook met de uitvoering van fysieke stromen en opslag (aanlevering, transport, magazijnbeheer) en met de samenwerking en zichtbaarheid van alle belanghebbenden in elke fase van de Supply Chain.

Ingezet in de vorm van functionele bouwstenen, maakt de Supply Chain Hub het mogelijk om alleen de diensten te gebruiken die uw bedrijf echt nodig heeft, op het moment dat ze het nodig heeft, en om uw verbruik te reguleren zonder zich zorgen te hoeven maken over schommelingen in volumes. Kortom, een op maat gemaakt, schaalbaar platform dat u extra flexibiliteit biedt.

De “Hub” is toegankelijk voor alle belanghebbenden in de waardeketen en verwelkomt u in het uitgebreide collaboratieve netwerk van Generix. De interoperabiliteit van de oplossing betekent dat 50.000 bedrijven, gevestigd in 50 landen, er al op aangesloten zijn. Wat neerkomt op bijna 250.000 gebruikers met meer dan 10 miljoen transacties. Om de verbinding tussen deze duizenden gebruikers te vergemakkelijken, is het collaboratieve platform van Generix gebaseerd op internationale uitwisselingsstandaarden en een catalogus van API- of connectorinterfaces. Genoeg mogelijkheden om uit te breiden.