Welke oplossing verbetert de prestaties van het beheer van magazijnmiddelen?

Gepubliceerd op 8 juni 2023

rms
Generix Group
Geschreven
Door
Generix Group
Categorieën
RMS

Bedrijven met eigen magazijnen staan voor veel uitdagingen wat betreft hun productiviteit en de aantrekkelijkheid van logistieke jobs. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, investeren sommige bedrijven zwaar in mechanisering en automatisering. Een organisatie van resources die gebruik maakt van AI (artificiële intelligentie) vormt echter een meer toegankelijke en onmiddellijke hefboom voor prestaties. Dit is het belang van een oplossing zoals een RMS (Resource Management System).

Een behoefte aan anticipatie

Om schema's en de dagelijkse toewijzing van taken zo goed mogelijk te beheren, hebben warehouse managers een nauwkeurig zicht nodig op alle beschikbare middelen: medewerkers, machines, gemechaniseerde systemen, sorteerders, apparatuur (vorkheftrucks, reachheftrucks, enz.) en faciliteiten (docks, stellingen, ventilatie-eenheden, enz.). Voor Isabelle Badoc, Product Marketing Director bij Generix, is het duidelijk: "Managers zijn voortdurend aan het bemiddelen om resources toe te wijzen aan de uit te voeren taken om de productiviteit te bereiken waarmee volumedoelstellingen kunnen worden gehaald". Deze eis wordt vertienvoudigd door de e-commerce, waarvan de dynamiek tot uiting komt in een toename van de te verwerken volumes en een grotere verscheidenheid aan taken. Tegelijkertijd is het moeilijk de betrokken stromen te voorspellen vanwege hun onregelmatigheid. Anticiperen wordt dus de echte sleutel tot succes.   

 

Beter beheer van de resources om de loyaliteit van de werknemers te verbeteren

E-commerce stromen vereisen meer mankracht om pakketten klaar te maken en te verpakken dan om pallets bij winkels af te leveren. Toch kampt de sector met een tekort aan kandidaten. Een belangrijke uitdaging voor magazijnen is om geschoold personeel te behouden door het werk aantrekkelijker te maken. Beloningsvoorwaarden zijn immers niet langer het enige criterium om werknemers aan te trekken of te behouden. Motivatie en tevredenheid blijken betere factoren te zijn om werknemers aan te trekken en te behouden. Zij dragen ook bij tot de verbetering van de levenskwaliteit op het werk. Voor werkgevers betekent dit dat zij op twee niveaus moeten handelen. Enerzijds moeten zij zorgen voor een veilige omgeving door arbeidsongevallen en spier- en skeletaandoeningen te voorkomen. Anderzijds moeten zij zorgen voor een zekere mate van autonomie die de werknemers een gevoel van arbeidsvoldoening geeft. Om dit te versterken worden andere initiatieven bestudeerd, zoals de integratie van uitdagingen in bedrijfsprocessen voor de jongste werknemers die tot de "gaming"-generatie behoren. En voor de meest ervaren werknemers is er alles bij te winnen door de hun toevertrouwde taken aan te passen, met name door de moeilijkste en zwaarste taken te vermijden en vooral door hun ervaring te gebruiken om de juniors te ondersteunen. Door op al deze fronten te strijden, versterkt zij het saamhorigheidsgevoel van al haar medewerkers. 


Flexibiliteit en productiviteit combineren

Logistieke medewerkers werken dagelijks in een context van onzekerheid in verband met onregelmatige stromen en een absenteïsme dat soms oploopt tot 50%. Zij moeten dus te allen tijde wendbaar zijn. Zij moeten de op de site aanwezige resources organiseren door de uit te voeren activiteiten te prioriteren. Deze berekening van de reële productiecapaciteit in verband met de optimalisering van de beschikbare arbeidskrachten is een echte kopzorg. De voordelen daarvan worden door Isabelle Badoc uiteengezet: "Het zorgt voor meer flexibiliteit in de magazijnen, door het gebruik van multi-skilling, waardoor de capaciteit om de belangrijkste taken op een bepaalde dag uit te voeren, wordt vergroot". Tegelijkertijd kunnen werknemers die in meerdere taken zijn getraind om de twee uur wisselen, waardoor de sleur van herhaling afneemt. Zij behouden hun aandacht en prestaties gedurende de hele dag en hebben minder last van vermoeidheid of verveling, waardoor hun motivatie toeneemt. Het gevolg is dat er minder een beroep wordt gedaan op tijdelijke werknemers, waardoor de kosten dalen.


Bestaan er oplossingen waarmee deze doelstellingen kunnen worden bereikt?

Tot nu toe hadden veel magazijnmanagers de reflex om investeringen in mechanisering en automatisering te beschouwen als het primaire middel om de prestaties te verbeteren. Maar resource management gebaseerd op een betere planning kan efficiënter zijn met behoud van dezelfde mens-machine verhouding. Dit is het doel van de oplossing Resource Management System (RMS) van Generix: Generix Resource Management. Het analyseert de prestaties, voorspelt de tijd die nodig is om elke taak uit te voeren en stemt vervolgens deze twee elementen op elkaar af om de middelen te plannen en beter te verdelen. Deze oplossing heeft ook het voordeel dat ze aanpasbaar is. En last but not least: het helpt arbeidsongevallen en sleur te verminderen. "Het RMS kan flexibiliteit brengen op de logistieke site door de werknemers te helpen hun vaardigheden en veelzijdigheid te ontwikkelen en door hen te helpen nieuwe taken uit te voeren", benadrukt Isabelle Badoc.
 
Kortom, de integratie van AI in een RMS-oplossing biedt krachtige mogelijkheden voor resourceplanning, inclusief voorspelling en optimalisatie. De combinatie mens-robot zal de komende jaren zeker het belangrijkste model in de logistiek blijven. Wat als het maximaliseren van het gebruik van bestaande middelen een eenvoudigere en voordeligere prestatiehefboom was om mee te experimenteren voordat men aan een massale investering in machines begint?

 

 

Meer weten: 

Oplossing
generix_group_rms

RMS - Resource Management System

Bekijk de specifieke pagina om alle functies en meer te ontdekken Ontdek
Volg ons