Generix is voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS) Bekijk het persbericht

B2B Collaboration
October 12, 2020

Het woordenboek voor gedeeld voorraadbeheer

Om fabrikanten en distributeurs in staat te stellen hun voorraden te verminderen en tegelijkertijd aan de verwachtingen van de consument te voldoen, is het voorraadbeheer tegenwoordig steeds meer collaboratief. Gedeeld of wederzijds voorraadbeheer, consignatie voorraden, cross-docking, multipick of multidrop,… Organisatorische methoden en modellen vermenigvuldigen zich om de efficiëntie van de Supply Chain te verbeteren en te voldoen aan de behoeften van fabrikanten en distributeurs. Generix Group beoordeelt de belangrijkste technieken die kunnen worden gebruikt en de voordelen ervan.

Artikel

OVERZICHT

4PL Category Management Centrum voor consolidatie en collaboratie (3C) Collaboratief voorraadbeheer Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Consignatie voorraad Cross-docking Multidrop Multipick Pooling Retailer Managed Inventory (RMI) Vendor Managed Inventory (VMI) Werkkapitaal (WCR)

4PL

Voor sommige bedrijven vormt het beheer van alle betrokken spelers in de hele Supply Chain een echte uitdaging. Daarom geven ze er de voorkeur aan deze coördinatieopdracht toe te vertrouwen aan een 4PL dienstverlener. Naast opslag, orderpicking en transportactiviteiten die gewoonlijk door een 3PL worden uitgevoerd, neemt de 4PL de verantwoordelijkheid voor het beheer van de leveringen voor zijn klant op zich, in volledige onafhankelijkheid.

Category Management

Een ander onderdeel van een ECR-aanpak (Efficient Consumer Response), Category Management, is een distributiestrategie die bestaat uit het optimaliseren van de verkoop per categorie, in plaats van per productfamilie, met het oog op de klanttevredenheid. Met collaboratief voorraadbeheer kan Category Management efficiënter worden: productorganisaties werken nauwer samen, de kennis van klanten wordt verfijnd, dashboards worden gemakkelijker gedeeld,… Als gevolg daarvan kunnen productlanceringen en assortimenten beter worden afgestemd. Aangezien de fabrikant een grondige kennis heeft van zijn producten en hun potentieel, is het logisch dat het de fabrikant is die beslist over de hoeveelheden die op de markt worden gebracht. De distributeur profiteert dus van een beter beheer van zijn productassortiment en de fabrikant kan zijn productielijnen daarop afstemmen.

Centrum voor consolidatie en collaboratie (3C)

Vaak geïnitieerd door distributeurs, stelt deze oplossing KMO’s zonder grote logistieke middelen in staat om te voldoen aan de veeleisende klanten: organisatie van frequente en snelle leveringen, zendingen per pakket en niet per pallet, optimalisatie van het vullen van vrachtwagens zonder verhoging van de logistieke kosten,… De 3C’s zijn dus over het algemeen gericht op leveranciers die geen gebruik kunnen maken van pooling, multidrop of cross-docking.

Collaboratief voorraadbeheer

Collaboratief voorraadbeheer, dat wordt beschouwd als een ECR-instrument (Efficient Consumer Response), is een methode voor het voorraadbeheer waarvoor de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door de fabrikant en de distributeur. In dit collaboratief organisatiemodel is de leverancier verantwoordelijk om de producten zo dicht mogelijk bij de behoeften van de distributeur te leveren. De door de distributeur doorgegeven voorraad- en/of verkoopgegevens stellen hem in staat zijn productie en logistieke middelen aan te passen en de te leveren hoeveelheden producten te berekenen op basis van de behoeften.

Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR)

Op basis van collaboratief voorraadbeheer duwt deze de samenwerking verder stroomopwaarts door de integratie van planning en forecasting. Doelstellingen: verbetering van de supply chain als geheel door meer samenwerking tussen fabrikanten, distributeurs en logistieke dienstverleners. In deze regeling worden verkoop- en productieprognoses gezamenlijk ontwikkeld, worden promoties op een meer betrokken wijze beheerd en wordt meer overleg gevoerd over de marketing van nieuwe producten.

Consignatie voorraad

Consignatie voorraden zijn voorraden die bij de klant of bij de 3PL worden aangehouden, maar die eigendom blijven van de leverancier. Deze worden in Frankrijk respectievelijk stock déporté (klant) en stock consigné (3PL) genoemd.

Door deze verkooptechniek kan de distributeur zijn voorraadniveau verhogen en zijn werkkapitaal (WCR) verbeteren. De leverancier krijgt zicht op de stroom van zijn producten en kan zijn productie daarop afstemmen. Voor de fabrikant betekent het ook een betere beschikbaarheid van zijn producten in de schappen en, indirect, een garantie voor de tevredenheid van de eindklant. De praktijk van consignatie voorraden is vergelijkbaar met die van de 3C’s (Centrum voor Consolidatie en Collaboratie).

Deze consignatie voorraad kan ook worden opgebouwd bij de logistieke dienstverlener. Deze voorraden blijven eigendom van de leveranciers zolang ze bij de dienstverlener zijn. Wanneer de goederen de magazijnen verlaten, worden ze de verantwoordelijkheid van de distributeur, die ervoor moet betalen. Deze oplossing wordt vaak gebruikt door kleine fabrikanten met een kleine opslagcapaciteit en stelt de distributeurs in staat om de immobilisatie van hun kapitaal te verminderen.

Cross-docking

In dit just-in-time supply management proces worden goederen geleverd aan een geconsolideerd/ongeconsolideerd magazijn en direct naar het uiteindelijke verkooppunt verscheept, zonder tussentijdse opslag. Het doel is dus om de distributeur in staat te stellen zijn voorraden te verminderen door de frequentie van de levering aan de verkooppunten te verhogen, maar ook om de vulgraad van de vrachtwagens te verbeteren door potentieel heterogene producten te verschepen.

Multidrop

In dit model van voorraadbeheer worden de middelen gebundeld tussen verschillende fabrikanten met gemeenschappelijke klanten. Net als cross-docking heeft multidrop als doel het vullen van vrachtwagens te optimaliseren en de leveringsfrequentie te verhogen. Om interessant te zijn, vereist deze werkwijze echter een geografische nabijheid van de leveringspunten, ongeacht of deze al dan niet tot hetzelfde bedrijf behoren.

Multipick

In deze variant van collaboratief voorraadbeheer worden goederen die naar hetzelfde leverpunt gaan, bij verschillende industriële magazijnen opgehaald. Om dit proces efficiënt te laten verlopen, moeten de magazijnen binnen 30 minuten rijtijd van elkaar liggen. Multipick blijft echter een complex proces dat zonder bemiddelaar moet worden gecoördineerd. Het vereist een goed begrip tussen de verschillende actoren om de ladingen op een gecoördineerde en functionele manier te organiseren.

Pooling

In aanvulling met collaboratief voorraadbeheer is pooling een ander samenwerkingsmodel, dit keer tussen verschillende fabrikanten. Deze organisatie stelt fabrikanten in staat om hun middelen te bundelen. Doelstellingen? De logistieke kosten verlagen, de leveringsfrequenties verhogen en de leveringsstromen betrouwbaarder maken, dit alles om een betere beschikbaarheid van producten in de winkels te garanderen met een kleinere ecologische voetafdruk.

Retailer Managed Inventory (RMI)

In dit organisatiemodel wordt de inkoop rechtstreeks door de distributeur beheerd in de vorm van vaste inkooporders aan de leverancier. Door informatie over zijn goederenbeweging door te geven, stelt de distributeur de fabrikant in staat om te anticiperen op zijn productiebehoeften en zijn voorraadbeheer te optimaliseren.

Vendor Managed Inventory (VMI)

VMI is gebaseerd op het feit dat de distributeur zonder voorafgaande goedkeuring door de leverancier levert. Aangezien de bestelling verplicht wordt aanvaard en verzonden door de distributeur, vereist VMI veel vertrouwen in de klant/leverancier-relatie. Deze methode, die vooral in de Verenigde Staten wordt toegepast, is ook steeds meer in gebruik in Europa.

Werkkapitaal (WCR)

Een belangrijke prestatie-indicator voor bedrijven is dat de behoefte aan werkkapitaal rechtstreeks wordt beïnvloed door de voorraadniveaus die een mismatch in de cashflow genereren. Met collaboratief voorraadbeheer of pooling is het mogelijk om een beter zicht te hebben op de inkoop en dus deze cashflow beter te beheersen. Het niveau van het werkkapitaal wordt dan een indicator die het bedrijf in staat stelt om te weten of het afwijkt van zijn doelstellingen, maar ook om de logistieke en financiële gevolgen te meten. Met prognoses voor 3 maanden of 6 maanden is het dus mogelijk om te anticiperen op de kosten die verbonden zijn aan de interventie van een logistieke dienstverlener in geval van voorraadtekorten, en om te proberen deze boetes te verminderen.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.