Zichtbaarheid op transport in B2B: uitdagingen en oplossingen

Gepubliceerd op 14 december 2020

Zichtbaarheid op transport in B2B
Isabelle Badoc
Badoc
Isabelle
Product Marketing Manager
Categorieën

Versnelling van de stromen, mondialisering van de handel, doelstellingen inzake kostenvermindering, stedelijke mobiliteit, multimodaliteit,… De supply chain staat voor vele en zeer uiteenlopende uitdagingen. In deze context is transport een essentiële vector van klantenbinding voor het imago van een bedrijf, zowel in B2B als B2C. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen bedrijven niet meer zonder realtime zichtbaarheid op hun transportactiviteiten. Maar hoe kan aan deze eis worden voldaan? Een overzicht van de uitdagingen en oplossingen voor het verkrijgen van end-to-end zichtbaarheid van het transport.

Zichtbaarheid, een nieuwe uitdaging voor het wereldwijde vervoer

Verhoogd bewustzijn van het belang van zichtbaarheid in B2B

De zichtbaarheid van het transport dat tot op heden vooral in de B2C e-commerce van toepassing is, breidt zich nu uit tot de B2B sector. Volgens een studie die Generix Group in februari 2020 in samenwerking met het “Institut du Commerce”1 heeft uitgevoerd, beschouwt 31% van de bedrijven realtime zichtbaarheid als een belangrijke oplossing om hun belofte aan de klanten waar te maken.

Een end-to-end zichtbaarheid van de supply chain maakt het mogelijk om:

  • onregelmatigheden snel op te sporen;
  • er beter op in te spelen;
  • te anticiperen op problemen om de besluitvorming te vergemakkelijken.

Zodra zij vroeg genoeg worden gewaarschuwd voor een vertraging of een blokkade, kunnen professionals hun organisatie aapassen en zo de gegenereerde impact op hun activiteiten beperken. Daarom hebben ze de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in tools voor het maken van afspraken.

Een groot verschil in uitrusting naar gelang het land

Ongeacht de gebruikte transportmiddelen (weg, zee, lucht) is de zichtbaarheid van de stromen in de Verenigde Staten inmiddels groot. Bijna alle Amerikaanse vervoerders hebben er zich in minder dan 2 jaar tijd mee uitgerust, mede omdat ze weigeren als onderaannemer te werken.

De situatie is helemaal anders in Europa, waar onderaanneming sterk ontwikkeld is. De landen van de Europese Unie hebben op verschillende manieren geïnvesteerd in tracking oplossingen. Hoewel Portugal zich onderscheidt en een voorbeeld is, zijn de informatiesystemen in de meeste Europese landen nog lang niet geïntegreerd. En het niveau van de vrachtwagenuitrusting is vrij heterogeen. Volgens een studie over de zichtbaarheid van het vervoer die in juni 2020 door Generix Group en het “Institut du Commerce”2 is uitgevoerd, biedt slechts 23% van de B2B-bedrijven tracking diensten aan.

Welke oplossingen zijn beschikbaar om de zichtbaarheid van het transport te garanderen?

Naast WMS (Warehouse Management System) en TMS (Transport Management System) kunnen andere systemen die end-to-end zichtbaarheid bieden, worden gebruikt om transportinformatie te verzamelen.

De voordelen van een collaborative platform

Het verzamelen van gegevens van verschillende actoren in de supply chain is essentieel om de klant te informeren over de status van zijn bestelling. Als de producten bij de leveranciers op voorraad zijn, moet de distributeur de beschikbare voorraadniveaus kunnen kennen. Omgekeerd moeten de bestellingen en de leveringstermijnen die aan de klanten worden gegeven, in real time aan de leveranciers worden meegedeeld. Deze zichtbaarheid op de voorraad kan worden versterkt via een collaboratief platform.

Via het collaborative platform kan de leverancier ook gegevens met betrekking tot de picking en verzending van de bestelling terugsturen. Door middel van een koppeling met de logistieke oplossing van dienstverleners en vervoerders, kan het tracking platform gevoed worden met informatie over de levering. Ongeacht de betrokken vervoerders kan de distributeur de voortgang van elke bestelling vanaf één enkel platform volgen. In een noodgeval kan hij ook worden gealarmeerd om het probleem snel op te lossen en de klant indien nodig te informeren.

De bijdrage van het Yard Management

Toenemende leveringsvolumes en -frequenties kunnen leiden tot overbelasting van voertuigen op de site en laadproblemen aan de kaaien. Naast de immobilisatie van goederen is deze beperking van materiële en menselijke middelen voelbaar in de gehele logistieke keten.

Daarnaast zijn er binnen de wereldwijde logistieke keten twee complementaire spelers betrokken die op het terrein totaal verschillende beperkingen hebben: de fabrikant en de transporteur. De informatiestroom met betrekking tot de activiteit van elk van hen moet worden gesynchroniseerd, zodat het transport op het juiste moment kan plaatsvinden en de productie nooit moet worden vertraagd of stopgezet.

Een Yard Management System (YMS) probeert dus de kosten te optimaliseren met betrekking tot:

  • het administratieve beheer van afspraken met vervoerders - het doel is een zo breed mogelijke werktijd en een optimale beschikbaarheid van het personeel te verkrijgen.
  • de organisatie van de zendingen - het respecteren van de aankomst- en vertrektijden van de vervoerders, een grotere productiviteit van de operatoren op de kaaien en een beter beheer van de te behandelen volumes.

Dankzij een systeem voor registratie en time stamping van gebeurtenissen worden de Yard Management oplossingen vandaag de dag steeds meer gebruikt. Zij maken het namelijk mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties van de verschillende betrokken partijen te meten:

  • stiptheid, naleving van de veiligheidsvoorschriften aan de zijde van de vervoerder;
  • het markeren van de wachttijden op de verzendingslocaties.

De logistieke sector staat voor nieuwe uitdagingen en probeert nu zijn transportactiviteiten te verbeteren en de goederenstroom, de kosten en de doorlooptijden van de orders optimaal te beheren. In deze context zijn TMS, YMS en collaboratieve platformen formidabele katalysatoren voor verandering. Wilt u meer weten over deze oplossingen om de zichtbaarheid van de transportketen te vergroten?

CONTACTEER ONS

 


Bronnen:
(1) "Welke realtime zichtbaarheid hebben Franse bedrijven op hun activiteiten?", studie uitgevoerd door Generix Group in samenwerking met het Institut du Commerce, februari 2020
https://info.generixgroup.com/FR-etude-supply-chain-2020.html
(2)"Welke realtime zichtbaarheid hebben bedrijven in het zuiden van Europa op hun activiteiten?", studie uitgevoerd door Generix Group in samenwerking met het Institut du Commerce, juni 2020
https://info.generixgroup.com/FR-Ebook-Supply-Chain-Visibility-Europe-du-Sud-2020.html