Automatisering in het magazijn: welke technologieën inzetten?

Gepubliceerd op 5 november 2021

automatisering_magazijn
generix_group
Geschreven
door
Generix Group
Categorieën
Magazijn

De groei van e-commerce leidt ertoe dat steeds meer bedrijven hun magazijnen automatiseren. Deze trend is versneld in het spoor van de Covid-19 pandemie. We bekijken de kwestie met Patrice Floret, docent aan de Sorbonne School of Management en consultant in Supply Chain en digitalisering.

Wat was het effect van de gezondheidscrisis op de automatisering in het magazijn?

Patrice Floret: “Geconfronteerd met de crisis zijn veel bedrijven overgeschakeld op e-commerce, wat de logistieke stromen aanzienlijk heeft doen toenemen. Een van de oplossingen voor het verwerken van deze grote stromen is automatisering of robotisering. De pandemie heeft de zaken in een stroomversnelling gebracht, maar Frankrijk is al enkele jaren op weg naar robotisering en heeft zijn achterstand op sterk gerobotiseerde landen als Duitsland ingehaald. In de afgelopen vijf of zes jaar hebben de grote Franse retailers – zoals Leclerc, Carrefour en Auchan - een enorme stap voorwaarts gezet. De regionale bevoorradingscentra van Leclerc, bijvoorbeeld, zijn nu bijna allemaal geautomatiseerd, soms zelfs van begin tot eind, d.w.z. van de ontvangst van pallets van leveranciers tot het laden van vrachtwagens.”

Is automatisering volgens u nu onvermijdelijk voor de grote spelers?

Patrice Floret: “Ja, ik denk het wel. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het profiel van de bestellingen drastisch veranderd. Het aantal te verwerken referenties is verdubbeld, soms zelfs verdrievoudigd, in vergelijking met een traditionele operatie, terwijl de volumes per referentie de neiging vertonen te dalen. Tegelijkertijd is de leveringscyclus veel sneller geworden, waarbij verkopers in staat zijn om zeer snelle levering aan te bieden, dezelfde avond of de volgende ochtend. Ten slotte zijn wij steeds meer betrokken bij een omnichannelbenadering waarbij de klant producten wil kunnen reserveren, kopen of bestellen, hetzij in de winkel, hetzij op het internet. Deze verschillende manieren om bestellingen te plaatsen zullen ook de doorstroming verhogen en dus automatisering vereisen.”

Wat zijn de belangrijkste technologieën voor automatisering?

Patrice Floret: “Er zijn verschillende graden van maturiteit, verschillende potentiële automatiseringsniveaus.

Het eerste niveau is de implementatie van een WMS, een softwarepakket dat het mogelijk maakt de organisatie van het magazijn te stroomlijnen, om het op een fijne en geoptimaliseerde manier te beheren, zonder enige robot.

Ten tweede kan “mechanisatie” worden geïntegreerd. Dit kunnen transportbanden of pakketsorteerders zijn, of robots die pallets of pakketten verplaatsen, of eenvoudige ondersteuning voor orderpicking (pick to light) of voor het beheer van retourzendingen (put to light).
 
Ten slotte gaat het bij “robotisering” om robots die een vorm van intelligentie bezitten, een autonomie die hen in staat stelt het hoofd te bieden aan een bepaald aantal gevaren die zich op de locatie kunnen voordoen. De meest intensief toegepaste vorm van robotisering is tegenwoordig “goods to man”, waarbij het basisprincipe erin bestaat de bewegingen van de operator te beperken om tijd te besparen. Een zelfgeleide trolley brengt de voorraad rechtstreeks naar de werkplek van de operator, begeleidt hem door het orderpickingproces en brengt de ongebruikte voorraad terug naar zijn oorspronkelijke positie. Er wordt geschat dat de gemiddelde orderpicker ongeveer 45% van zijn of haar tijd op verplaatsing doorbrengt. Een goods to man systeem vermindert de noodzaak om zich te verplaatsen aanzienlijk, dus het is een enorme productiviteitsbooster.”

Goods to men is een geavanceerde oplossing. Is het mogelijk om uw magazijn op een eenvoudigere manier te automatiseren?

Patrice Floret: “Absoluut! Elke automatiseringsaanpak moet beginnen met de implementatie van een goed geoptimaliseerd WMS. Het WMS alleen al kan de productiviteit met 20% doen toenemen en tegen een kostprijs die tien keer lager ligt dan een goods-to-men installatie. Vervolgens kan, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, worden nagedacht over de invoering van robotisering, bijvoorbeeld door het opzetten van een geautomatiseerd depalletiseersysteem: de robot pikt bepaalde pakketten van verschillende pallets om zijn eigen pallet samen te stellen, die vervolgens in een voertuig wordt geladen.
 
Het is goed om altijd een duidelijk plan te hebben, een visie van waar je heen wilt, waar je wilt zijn. Het is beter om in stappen vooruit te gaan en modulaire oplossingen te implementeren. De puzzel moet beetje bij beetje worden opgebouwd. Nadat dit type systeem bijvoorbeeld met succes was geïnstalleerd bij een grote retailer, was er een gebrek aan ruimte op de laadperrons. Dus hebben we een automatisch magazijn toegevoegd om de pallets te stockeren.”

Naast het WMS, hoe ziet het met andere oplossingen zoals YMS of TMS?

Patrice Floret: “Met YMS, dat vandaag nog te weinig wordt gebruikt, kunnen we de vrachtwagens op de site beheren, wat interessant kan zijn op grote sites met meerder gebouwen.
 
TMS is een goede aanvulling op de robotisering. Het maakt een dubbele optimalisatie mogelijk: de robots optimaliseren de picking van de bestellingen terwijl het TMS het vullen van de vrachtwagens optimaliseert. Een TMS maakt aanzienlijke besparingen op de transportkosten mogelijk, in een grootteorde van 10% of meer.”

Vereist automatisering een mentaliteitsverandering in het bedrijf?

Patrice Floret: “Ja, want een gerobotiseerde installatie zal het werk van de operatoren veranderen, die zich zullen concentreren op taken met een hogere toegevoegde waarde. Bovendien kan automatisering niet in het luchtledige worden gezien: de invoering ervan zal gevolgen hebben voor uw leveranciers stroomopwaarts en uw transporteurs stroomafwaarts. Aangezien een robot niet efficiënt kan omgaan met te veel soorten dozen, zullen leveranciers een kleiner aantal verpakkingen moeten kunnen aanbieden en hun verpakkingen moeten standaardiseren. Wat uw transporteurs betreft, zij moeten over een wagenpark beschikken dat uw pallets correct kan behandelen… Om te slagen in de automatisering is het dus absoluut noodzakelijk om een aanpak te kiezen waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.”

Oplossing
generix_group_wms

WMS - Warehouse Management System

Bekijk de specifieke pagina om alle functies en meer te ontdekken Ontdek
generix_tms_gestion_du_transport

TMS - Transport Management System

Bekijk de specifieke pagina om alle functies en meer te ontdekken Ontdek
generix_yms_gestion_de_la_cour_yard_management_system

YMS - Yard Management System

Bekijk de specifieke pagina om alle functies en meer te ontdekken Ontdek
Volg ons