Generix is voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS) Bekijk het persbericht

Industrie
May 12, 2022

Beheer van teams in het magazijn: een duwtje in de rug in plaats van afkraken

Het motiveren en bewust maken van de werknemers is een permanente uitdaging in magazijnen. Hoe vernieuw je jezelf, zodat team engagement, prestaties en wederzijds vertrouwen op lange termijn samenkomen? In een omgeving waar taken vaak eentonig en repetitief zijn, is deze afweging complex. Nieuwe benaderingen van aandacht en motivatie, gebaseerd op het concept van “nudge”, kunnen helpen om een evenwicht te bewaren wanneer ze worden gecombineerd met een solide en innovatief warehouse management systeem. Dit is hoe het werkt.

Artikel

Nudge: waar hebben we het over?

Traditioneel onderscheidt men twee soorten motivatie op het werk:

  • De extrinsieke motivatie, veroorzaakt door een externe factor (erkenning door de leidinggevende en/of collega’s, vergoeding of beloning, risico van bestraffing…).
  • De intrinsieke motivatie, die meer verband houdt met een innerlijke kracht (de voldoening van een goed uitgevoerde taak, de zin die men aan zijn werk weet te geven, het plezier van de sociale band met collega’s, de symbolische beloning in termen van zelfrespect of beroepsprestatie…).

Gebaseerd op sociale psychologie en cognitieve wetenschap kan nudge management een aanvulling vormen op deze twee benaderingen. In tegenstelling tot het traditionele directionele beheer bestaat het principe van nudge erin gedrag aan te moedigen zonder expliciet te zeggen wat wordt verwacht. Met andere woorden, het is een subtiel “duwtje” om werknemers aan te moedigen, zonder hen te dwingen, in hun eigen belang en in het belang van het bedrijf te handelen.

Zebrapaden met een 3D-effect met gezichtsbedrog om automobilisten aan te moedigen trager te rijden; kleinere borden aanbieden in kantines en selfservice restaurant om voedselverspilling tegen te gaan; stickers plakken op de treden van een trap met een suggestie van de verbrande calorieën om gebruikers aan te moedigen de roltrap niet te nemen en aan lichaamsbeweging te doen… Dit zijn slechts een paar concrete voorbeelden van deze nudge-benadering. Toegepast op de bedrijfswereld in het algemeen, en op werk in het magazijn in het bijzonder, wat kunnen we dan verwachten?

Nudge in de industriële en logistieke omgeving: enkele inspirerende ideeën

Veiligheid: de markeringen vernieuwen en diversifiëren

In een magazijn is duidelijke, intuïtieve en aan de normen aangepaste bewegwijzering een van de hoekstenen van het veiligheidsbeleid. Niets belet u echter om creatief te zijn met de inhoud en de vorm van de boodschap, om risicovol gedrag te ontmoedigen. Het doel is de aandacht te trekken zonder gebruik te maken van uitdrukkelijke bevelen of dreiging met sancties, die angst inboezemen en mogelijk niet doeltreffend zijn. Mogelijke voorbeelden zijn een silhouet van een vallend persoon dat alleen op de grond verschijnt als het oppervlak nat is. Of een “pak me als je kan” boodschap op een vangrail.

Engagement op de werkplek: zichtbaarheid geven aan de teams met realtime informatie en updates

De werknemers in staat stellen zich een concreet beeld te vormen van de reeds uitgevoerde taken en van de taken die hen de komende uren en dagen te wachten staan; hen in staat stellen de aard van deze taken te onderscheiden, de andere collega’s te identificeren die bij de verschillende fasen van de keten betrokken zijn of het typische profiel van de eindontvanger vast te stellen: al deze informatie helpt ieders werk zin te geven en de indruk van repetitiviteit, die eigen is aan de handelingen in magazijnen, weg te nemen. De zichtbaarheid die wordt geboden door de digitale “Resource Management“-functionaliteiten, geïntegreerd in de WMS-oplossing van Generix Group, is niet alleen een motiverende factor voor de werknemers, maar komt ook ten goede aan de managers. Zij kunnen gemakkelijk taken toewijzen naar gelang van de beschikbare middelen en in real time moduleren naar gelang van de behoeften.

Ecologische voetafdruk, afvalbeheer: focus op leuke voorwerpen

Hoe kunnen werknemers worden aangemoedigd om nieuwe, soms pijnlijke en beperkende maatregelen te nemen om de milieu-impact en de ecologische voetafdruk van de onderneming te beperken? Het plaatsen van basketbalmanden boven de vuilnisbakken om het proces leuker te maken, zou een optie kunnen zijn. Een ander idee: verander de plastic afvalcontainers in transparante stembussen – en vraag zo elke week de mening van de teams over een bepaald samenbindend onderwerp of lanceer kleine uitdagingen (“Gaan we de pauzeruimte groen of oranje verven?”; “Kun je deze tiener herkennen? Is dit een foto van de leider van team A of team B?”…). Vooral in een context van transformatie en change management moeten de op nudge gebaseerde initiatieven passen in de strategie van de onderneming en aansluiten bij de bestaande HR-cultuur en -praktijken. Met andere woorden, de hier gegeven voorbeelden zijn geen universele recepten. Alvorens de sprong te wagen, moet elk bedrijf de tijd nemen om het te veranderen gedrag te bestuderen, de gewenste resultaten te bepalen en hun eigen nudge-oplossingen te bedenken.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.