Generix is voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS) Bekijk het persbericht

B2B Collaboration, Wetgeving
August 20, 2020

E-invoicing met Europese overheidsdiensten

Elektronische facturatie bevordert de grensoverschrijdende handel en is een drijvende kracht achter innovatie en efficiëntie in organisaties, met name in overheidsdiensten. De uitbreiding ervan is een wereldwijde trend. Volgens het laatste rapport van Billentis “The e-invoicing journey 2019-2015” wordt geschat dat de omvang van de wereldwijde e-invoicing markt tegen 2025 zal verviervoudigen. Ook wordt verwacht dat tegen die datum e-invoicing wereldwijd het meest gebruikte model zal zijn.

In het geval van de Europese Unie maakt elektronische facturatie deel uit van het initiatief “Digitale agenda voor Europa”, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de Europa 2020 strategie. Het doel is om een zeer concurrerende Europese sociale markteconomie tot stand te brengen en daartoe is het van cruciaal belang om alle economische en sociale voordelen van een digitale samenleving te realiseren.

Artikel

DIGITAL SINGLE MARKET

Het creëren van een Digital Single Market betekent dat nationale belemmeringen voor online transacties, zowel in de openbare als in de particuliere sector, moeten worden weggenomen en dat de 28 nationale markten moeten worden omgevormd tot een unieke markt, die bestaat uit meer dan 500 miljoen mensen en potentiële consumenten.

De publieke sector speelt in de digital single markt een sleutelrol als regelgever. Het gebruik van e-invoicing in de overheidssector zal bijdragen tot de modernisering van de overheidsdiensten en zal het grote publiek aanzienlijke voordelen opleveren in termen van besparingen, milieueffecten, vermindering van de administratieve lasten en grotere fiscale transparantie.

De Europese Commissie is van mening dat de grootschalige invoering van elektronische facturatie de hele Europese Unie ten goede zal komen en zal bijdragen aan de verbetering van haar concurrentievermogen.

interoperabiliteit

Interoperabiliteit is de mogelijkheid van een systeem of platform om gegevens te ontvangen van een onafhankelijke partner of een ander platform, zoals dat van een concurrent. Elektronische facturatiesystemen zijn nodig om deze interoperabiliteit te bereiken, die van cruciaal belang zal zijn voor de verwezenlijking van een digital single market, een essentieel element om de digitale transformatie mogelijk te maken.

Om dit gebrek aan samenhang op te lossen, heeft de Europese Commissie verschillende initiatieven genomen, waaronder het European Interoperability Network (EIF). Dit is een reeks gidsen, aanbevelingen en gemeenschappelijke beginselen die erop gericht zijn de grensoverschrijdende verlening van openbare diensten te vergemakkelijken en te bevorderen. Zij houdt toezicht op de verschillende digitaliseringsstrategieën van de overheidsdiensten in elk land en gaat na of deze voldoen aan de minimumeisen die de interoperabiliteit in de Europese Unie garanderen.

Europese standaarden

Om te zorgen voor maximale interoperabiliteit tussen alle lidstaten heeft de Europese Commissie de Europese vereniging CEN (European Committee for Standardization) opdracht gegeven om normen voor e-invoicing op te stellen. Een Europese norm die door alle lidstaten wordt erkend, biedt bedrijven de mogelijkheid hun producten en diensten in de hele Europese markt te verkopen.

De twee goedgekeurde syntaxen volgens de CEN studie zijn als volgt:

  • XML bericht van de UN/CEFACT factuur van toepassing op de hele industrie zoals gedefinieerd in de XML 16B (SCRDM-CII)
  • UBL bericht van de factuur en creditnota zoals gedefinieerd in ISO/IEC 19845:2015

Dit betekent dat de aanbestede overheidsdiensten verplicht zijn elektronische facturen te ontvangen en te verwerken die voldoen aan de Europese norm voor e-invoicing en aan elke syntaxis die is opgenomen in de door de Commissie gepubliceerde lijst.

PEPPOL

PEPPOL (Pan European Public Procurement Online) is een reeks specificaties die bedoeld zijn om overheidsopdrachten tussen bedrijven en overheden te vergemakkelijken, ongeacht de locatie of de gebruikte systemen. Met andere woorden, het is een gemeenschappelijke en interoperabele norm, die essentieel is voor de ontwikkeling van internationale digitalisering.

Het standaardbericht dat door het PEPPOL-netwerk wordt aangenomen heet PEPPOL-UBL (Universal Business Language) en is een variant op XML.

Het is ontworpen voor gebruik in alle soorten industrieën en sectoren. Vandaag de dag is de gezondheidssector echter het meest ontwikkeld.

PEPPOL is momenteel operationeel in landen zoals België, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk.

Status van de factuur in de EU-landen en andere Europese landen

In de volgende afbeelding ziet u een overzicht van de implementatiestatus van e-invoicing in verschillende landen in Europa. En hieronder gaan we in detail in op de implementatie van e-invoicing in een aantal EU-landen.

Vanuit Generix Group kunnen wij u helpen met de implementatie van e-invoicing. Als u een project heeft voor het digitaliseren van de facturen in uw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Lees meer over onze e-invoicing oplossing

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.