Generix is voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS) Bekijk het persbericht

eInvoicing, Wetgeving
January 21, 2020

Generix Group sluit zich aan bij het AS4EDI consortium

De interoperabiliteit van e-invoicing platformen is een belangrijk punt voor de EU. Zozeer zelfs dat de Europese Commissie in haar Richtlijn 2014-55/EU betreffende de uitwisseling van elektronische facturen wijst op de moeilijke standaardisatie op dit gebied die wordt veroorzaakt door de verschillen tussen de nationale normen. Om de invoering van de interoperabiliteitsnormen te bevorderen, financiert de Europese Commissie verschillende innovatieve projecten. Eén daarvan is het AS4EDI consortium, waarvoor Generix Group is geselecteerd.

Artikel

E-invoicing in Europa: de uitdaging van de interoperabiliteit

De Europese Commissie heeft opgemerkt dat het gebrek aan interoperabiliteit van e-invoicing standaarden binnen de EU een belemmering vormt voor de internationale handel. Om een oplossing te vinden heeft de Commissie beroep gedaan op het Europees Comité voor Standaardisatie. Het doel is om op drie gebieden normen vast te stellen en in te voeren:

  • semantische gegevensmodellen;
  • syntaxis talen;
  • transportmethoden van de berichten.

Om de goedkeuring van deze interoperabiliteitsnormen te versnellen, heeft de Europese Commissie het programma Connecting Europe Facility (CEF) in het leven geroepen, dat wordt beheerd door het Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Via dit programma worden innovatieve initiatieven op het gebied van archivering, digitale handtekeningen, datatransport, digitale identificatie en de standaardisatie van e-invoicing gesubsidieerd. Om de ontwikkeling ervan te ondersteunen heeft het CEF-programma gekozen voor de financiering van het AS4EDI consortium, waar Generix Group zich bij heeft aangesloten.

Lees ook: E-invoicing: Generix Group sluit zich aan bij het EURINV project

Het AS4EDI project, een vector voor verandering

AS4EDI project: technische aspecten

Het AS4EDI project, gecoördineerd door de Polytechnische Universiteit van Valencia en het adviesbureau LMT, wordt gedefinieerd als “European EDI Providers integrating the AS4 eSENS Profile”.

Het AS4EDI consortium heeft tot doel het CEF-component “eDelivery” te promoten om digitale datatransportnetwerken te creëren die open, interoperabel, gedistribueerd, veilig en betrouwbaar zijn. De netwerkinfrastructuur is gebaseerd op het EDIINT AS4 transportprotocol (OASIS-norm), de service metadata publisher (SMP) en het PEPPOL-netwerk.

Generix Group zet zich in voor interoperabiliteit en juridische zekerheid

Generix Group, een toonaangevende operator van elektronische uitwisselingen tussen bedrijven in o.a. Frankrijk, sluit zich aan bij dit project samen met 5 andere e-invoicing operatoren uit Engeland, België, Finland, Zweden en Nederland. De zes geselecteerde bedrijven zijn gecertificeerde access points tot het PEPPOL-netwerk (Pan European Public Procurement Online). De implementatieperiode is in januari 2019 begonnen en zal in juni 2020 worden afgesloten.

Generix Group zal de mogelijkheid hebben om haar PEPPOL access point te ontwikkelen op basis van het EDIINT AS4 eSENS protocol en SMP.

“Bij gebrek aan interoperabiliteit worden bedrijven geconfronteerd met een te grote complexiteit, rechtsonzekerheid en hoge bedrijfskosten. Dankzij ons gecertificeerde access point tot het PEPPOL netwerk kunnen onze klanten veilig hun elektronische uitwisselingen naar 32 landen uitvoeren. Met de steun van de Europese Commissie garanderen wij de naleving van de EU-normen voor interoperabiliteit en de vereisten van de eIDAS-verordening”, verklaart Christophe Viry, Product Marketing Manager bij Generix Group.

Na zijn toetreding tot het EURINV project versterkt Generix Group haar engagement om veranderingen op het gebied van e-invoicing te stimuleren door zich aan te sluiten bij het AS4EDI consortium. De steun van de Europese Commissie stelt de groep in staat zijn access point tot het PEPPOL-netwerk te ontwikkelen en te versterken, een troef om de veiligheid van klanten de garanderen en om deel te nemen aan de Europese inspanningen voor standaardisatie.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.