Overslaan en naar de inhoud gaan
Generix Group: fatturazione elettronica consorzio eurinv
Door Christophe Viry
on 14 Jan 2020 11:52 AM

De Europese Unie streeft al lang naar een gemeenschappelijke digitale markt voor al haar lidstaten. Maar regelgeving, praktijken en normen die specifiek zijn voor elk land staan dit doel in de weg. Met name op het gebied van e-invoicing zijn er in de EU meer dan 30 gestandaardiseerde formaten, die verschillen naar gelang de sector of het toepassingsgebied. Hoe biedt het EURINV project een oplossing voor dit probleem? En wat is de rol van Generix Group in dit project?

 

Logo Projet EURINV

 

E-invoicing: de uitdaging van de Europese standaardisatie

Om de digitale harmonisatie in de Unie te bevorderen, heeft de Europese Commissie verschillende richtlijnen ingevoerd. De richtlijnen met betrekking tot e-invoicing van 2006 en 2010 worden binnen de EU echter van land tot land zeer verschillend geïnterpreteerd. Deze verschillende nationale implementaties belemmeren de ontwikkeling van een Europese markt voor e-invoicing.

 

Het Europees Comité voor standaardisatie, een vector voor verandering

Om de Europese eenheid op het gebied van elektronische facturatie te bevorderen, heeft de TC 340 groep van het Europese Comité voor standaardisatie (CEN) de CEN-norm 16931 ingetrokken. Het doel is een semantisch model te presenteren dat uniek is voor e-invoicing data. Binnen dit gestandaardiseerde kader zijn er twee geïdentificeerde syntaxen toegevoegd waarbinnen gestandaardiseerde gegevens moeten worden ingezet: UBL 2.1 en UN-CEFACT Cross Industry Invoice.

In de publieke sfeer is de ondersteuning voor deze syntaxen verplicht sinds de publicatie van Richtlijn 2014/55/EU met betrekking tot “elektronische facturatie in het kader van overheidsopdrachten”. De opgelegde implementatietermijn ligt vast op uiterlijk zes maanden na 18 april 2019.

 

Standaardisatie: de Europese Commissie neemt het voortouw op het gebied van innovatie

Het opleggen van deze nieuwe normen blijft een uitdaging. Daarom heeft de Europese Commissie de opdracht om innovatieve projecten te ondersteunen die de toepassingen van normen bevorderen door financiële steun te verlenen. Het programma Connecting Europe Facility, dat wordt beheerd door het Innovation and Networks Executive Agency (INEA), heeft tot doel de invoering van gemeenschappelijke Europese normen te vergemakkelijken. Het heeft de taak verschillende projecten binnen de Europese Unie te selecteren en te subsidiëren.

Generix Group werd door INEA geselecteerd via een consortium onder leiding van Universitat Politècnica de València - de Technische Universiteit van Valencia - en het adviesbureau LMT.

 

Generix Group neemt deel aan het EURINV project

Het INEA-consortium verenigt zeven elektronische facturatie operatoren, waaronder Generix Group, om Frankrijk te vertegenwoordigen. De andere deelnemers komen uit België, Duitsland, Finland, Italië, Nederland en Spanje. Zij worden vergezeld door twee overheidsinstanties uit Ierland en Slowakije.

De groep is verantwoordelijk voor het EURINV project, een acroniem voor “Implementing the European Standard in consolidated eInvoicing cloud platforms”. Het programma is gericht op de ondersteuning van de syntaxis UBL 2.1 en UN-CEFACT CII door de zeven operatoren die tegelijkertijd hun oplossingen actualiseren. Vanaf april 2019 zijn de werkzaamheden gepland voor een periode van 18 maanden.

De nieuwe gestandaardiseerde gegevensformaten zullen worden geïntegreerd in de e-invoicing oplossing van Generix Group. De gebruikers van de diensten van de groep zullen ook profiteren van verschillende compliance connectoren. Het doel van deze maatregel is een oplossing voor te leggen die in staat is om elektronische facturen te versturen en ontvangen in overeenstemming met de twee syntaxen van de CEN-norm 16931.

 

Door deel te nemen aan het EURINV project zet Generix Group zich in voor een Europese aanpak en positioneert zich als een boegbeeld voor verandering. Het doel ervan is de uitdaging van de harmonisatie op het gebied van e-invoicing aan te gaan, op basis van een oplossing die is ontwikkeld en gevalideerd in een context van interoperabiliteit. Dit alles dankzij de technische en financiële steun van de Europese Commissie.

 


Generix Group is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel. Het vertegenwoordigt niet de mening van de Europese Unie.

Christophe Viry

Expert in EDI, Software integration, e-invoicing…