Generix is voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS) Bekijk het persbericht

Supply Chain
May 26, 2020

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis voor de Supply Chain?

De Covid-19 gezondheidscrisis verspreidt zich over de hele wereld en heeft een ongekende impact gehad op de Supply Chain. De belangrijkste spelers in de sector hebben zichzelf in vraag moeten stellen en niet alleen hun strategie en processen, maar ook hun core business moeten heroverwegen. Wat zijn de geconstateerde effecten op belangrijke gebieden? Welke toekomstige problemen zouden zich kunnen voordoen? Wat zijn de gevolgen voor het beheer van het aanbod en de behoeften van de klant?

Artikel

De belangrijkste trends sinds het begin van de crisis

De impact van Covid-19 op de bevoorrading was vanaf het begin van de gezondheidscrisis voelbaar. Naarmate de crisis zich van land tot land ontwikkelt, komen echter uiteenlopende gevolgen aan het licht, afhankelijk van de sector, maar ook van de complexiteit van de supply chain.

Voedsel en basisbenodigdheden

In de foodsector en massadistributie is er geen afname van het aantal mensen op de werkvloer. Integendeel, de sluiting van cafés en restaurants en het thuis blijven hebben geleid tot overconsumptie door huishoudens en daarmee tot pieken in bestellingen en magazijnactiviteiten en een stijging van 15% in de online voedselverkoop.

Transport

Ook aan de kant van transport en logistiek blijft het tempo hoog. Het enige nadeel is dat het beheer van een post-corona periode al in twijfel wordt getrokken in de zee- en luchtvracht.

Terwijl de omvang van de schepen is toegenomen, is het aantal rederijen gedaald. Hoe kan onder deze voorwaarden aan de vraag worden voldaan? Wat te doen met de reservevoorraden in de Aziatische havens?

Er is ook bezorgdheid over de luchtvracht, waar de totale sluiting van een zeer groot aantal routes voor bepaalde producten een voorraadtekort zou kunnen veroorzaken.

Welke maatregelen worden er op andere gebieden genomen?

In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de confectie, is er sprake van een zeer sterke vertraging, of zelfs een totale stilstand. Geconfronteerd met deze situatie kunnen twee soorten reacties worden waargenomen:

  • De opschorting van projecten en lopende investeringen;
  • De versnelling van transformatieprojecten om een agressievere houding aan te nemen aan het einde van de crisis.

Heroverweging van het voorraadbeheer

Beheer van de complexiteit van de Supply Chain

De afgelopen jaren zijn er complexe supply chains ontstaan met een heterogene groep van leveranciers die ver uit elkaar liggen. Dit model is gebaseerd op volledig onderlinge verbindingen, maar ook op technologieën en vervoer die de mondiale stromen begunstigen. Het probleem is dat de gesloten grenzen en verstoorde ketens deze manier van werken bemoeilijken. Het heropstarten van de dynamiek vergt dan ook aanzienlijke inspanningen van alle Supply Chain spelers.

De bevoorradingsketens werden gedeeltelijk gereactiveerd om de levering van gezondheidsvoorzieningen te deblokkeren. Met name de lokale voedselketen en e-commerce, die minder getroffen zijn, hebben voorbeeldig gereageerd.

De uitdaging is nu echter hoe we deze supply chains kunnen heroverwegen om het servicelevel voor klanten op peil te houden en om te gaan met een winstdaling tot 10 à 15%.

Gezondheidscrisis onthult falen van de supply chain

De noodsituatie veroorzaakt door Covid-19 heeft verschillende waarschuwingspunten aan het licht gebracht.

  • Op het gebied van kosten stelt de afhankelijkheid van seizoensgebonden personeel de onderneming bloot aan het risico van tekorten. In werkelijkheid worden de grondstoffenactiviteiten geconfronteerd met een daling van de arbeid, terwijl de productie op een duurzaam niveau moet worden voortgezet.
  • Just-in-time management wordt nu werkelijkheid. De situatie toont aan dat het noodzakelijk is om een volledig overzicht te hebben van de beschikbare voorraden bij de leveranciers om te kunnen inspelen op de vraag van de klant.
  • De afhankelijkheid van bepaalde industrieën van grote importeurs is problematisch. Daarom is het beheersen van het risico van de gehele Supply Chain essentieel.

Welke oplossingen om de bevoorrading te garanderen?

In de context van de crisis moeten bedrijven het hoofd bieden aan overcapaciteit, die hen dwingt steeds grotere volumes te verwerken of zelfs overloopmagazijnen te openen. De Supply Chain moet wendbaar zijn, zich kunnen aanpassen en uitgerust zijn met alle essentiële zichtbaarheidstools. Dit brengt een andere grote uitdaging met zich mee: het zo goed mogelijk beheren van de bevoorradingssystemen en ze snel kunnen inzetten.

De noodsituatie op gezondheidsvlak heeft ook het grote aandeel van gedelokaliseerde componenten in de productie aan het licht gebracht. Dit geldt met name voor de farmaceutische industrie, die te maken heeft gehad met een tekort aan maskers. Vandaag de dag wordt geschat dat ongeveer 80% van de actieve bestanddelen die in Europa worden gebruikt, grotendeels in China en India worden geproduceerd. Dertig jaar geleden was dat nog maar 20%. Dit heeft geleid tot een massale verplaatsing van hele delen van het productieapparaat van de sector naar Azië.1

De kwestie van verplaatsing moet daarom op korte termijn cruciaal worden om de risico’s voor het aanbod te beperken. Multi-sourcing is een van de oplossingen die worden overwogen.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.