Logidis migreert zijn Generix WMS warehouse management oplossing naar SaaS Bekijk het persbericht

B2B Collaboration, eInvoicing
May 17, 2019

Interoperabiliteit van processen bij digitaliseringsplatformen

De discussies rondom Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en diverse landen kunnen erop wijzen dat we een periode van deglobalisering zijn ingegaan. Deze verstoringen, die waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn, mogen echter geen afbreuk doen aan het belang van de internationale handel. In een context waarin de geïnformatiseerde uitwisselingen van data zich vooral op internationaal niveau vermenigvuldigen, speelt de interoperabiliteit van digitaliseringsplatformen nu een sleutelrol. Waarom zouden we er belang aan hechten? Wat zijn de maatregelen om de systemen onderling steeds meer compatibel te maken? Lees hier een evaluatie van alle aspecten van de interoperabiliteit van het systeem

Artikel

Naar een automatisering van processen

Gedreven door efficiëntie- en rentabiliteitsdoelstellingen gaan bedrijven meer en meer digitaliseren. Om dit te bereiken, nemen zij een abonnement op digitaliseringsplatformen voor processen (inkoop, Supply Chain, juridische operaties, payroll, enz). Generix Group is een provider van een digitaal platform voor de processen in de Supply Chain en facturatie in het bijzonder.

Sommige spelers in de markt van digitalisering sturen nu platformen aan waarlangs grote hoeveelheden informatie met betrekking tot de operationele processen van bedrijven worden verzonden. Op het gebied van elektronische facturatie registreren deze partijen veel financiële bewegingen die van belang zijn voor de belastingdiensten van de overheid. Ook zouden deze spelers op termijn kunnen uitgroeien tot overheidsinstanties of hun controle kunnen uitbreiden. Dit is reeds merkbaar in landen als Rusland, Mexico en China.

Interoperabiliteit: wat is het nut?

Interoperabiliteit verwijst naar de mogelijkheid van een systeem of platform om gegevens te ontvangen van een onafhankelijke partner of een ander, vaak concurrerend, platform. Dit is een essentiële voorwaarde voor de goede werking van elektronische facturatiesystemen.

Dit principe van vrije uitwisseling van informatie tussen operatoren zorgt ook voor kostenbesparingen en een efficiënt beheer.

Uitdagingen en problemen gelinkt aan operabiliteit

Dagelijks passeren miljoenen zakelijke documenten van de ene operator en het ene land naar het andere via meer dan 2.000 netwerken over de hele wereld. Volgens de huidige regelgeving vindt de uitwisseling plaats tussen handelspartners onderling of in rechtstreeks contact met de douane- en belastingdiensten.

Afhankelijk van hun behoeften heeft elke partner specifieke eisen op gebied van facturatie en distributie van handelsdocumenten. In de loop der tijd zijn de netwerken geëvolueerd volgens hun individuele beperkingen, en deze opgelegd op nationaal niveau. Om deze redenen verloopt de uitwisseling van berichten tussen verschillende netwerken erg moeizaam.

De interoperabiliteit wordt belemmerd door uiteenlopende datamodellen, transportwijzen of afwijkende bedrijfsregels. En als ze interoperabiliteit aanvaarden, rekenen veel providers er kosten voor aan…. wat in veel gevallen een voortijdig einde betekent.

Om hun facturen naar hun klanten te sturen, zijn sommige leveranciers dus verplicht om een beroep te doen op een externe dienstverlener die hen een abonnement oplegt. Deze praktijken belemmeren het vrije verkeer van informatie, beperken de productiviteit en remmen indirect de digitalisering van diensten af.

Het onderwerp wordt momenteel besproken op het niveau van de nationale en Europese overheden, die een wetgeving willen opstellen. Doel: de praktijken harmoniseren en ervoor zorgen dat alle operatoren het spel van interoperabiliteit zonder economische barrières spelen.

Wat zijn de initiatieven om de interoperabiliteit van de digitaliseringsplatformen te bevorderen?

Als eerste stap op dit gebied heeft GS1, een instantie gekend voor standaardisatie, een verdrag voor de interoperabiliteit van oplossingen van elektronische facturatie opgesteld, dat in 2013 door 35 operatoren werd ondertekend.

Zowel op nationaal als op internationaal niveau hebben netwerkbeheerders verenigingen gevormd om samen te werken om de interoperabiliteit van de digitaliseringsplatformen te waarborgen. Volgende organisaties dragen bij aan de verbetering ervan:

  • marktspelers zoals Alatipac in Latijns-Amerika, US Business Payments Coalition en ConnectONCE;
  • Digital Business Council A-NZ;
  • European E-invoicing Service Providers Association (EESPA);
  • Pan-European Public Procurement On-Line (OpenPEPPOL).
  • De Europese Unie werkt momenteel aan de interoperabiliteit van de transmissies tussen operatoren (EMSFFEI, subgroep 4).

Interoperabiliteit vereist ook dat de normen worden nageleefd. Daartoe stelt het Europees Centrum voor Normalisatie bijvoorbeeld een interoperabel gegevensmodel voor elektronische aanbestedingen bij de overheid voor, een transportprotocol, en dewelke is gebaseerd op de eIDAS-verordening die gericht is op digitale identificatie en vertrouwen.

Lees ook: E-invoicing: de garanties van PEPPOL-certificering

Focus op OpenPEPPOL

OpenPEPPPOL is een organisatie die in 2012 is opgericht als vervolg op het PEPPOL-project. Het doel van dit Europese initiatief is de handel binnen de Unie te vergemakkelijken door het opzetten van een open netwerk.

In het systeem wordt elke OpenPEPPPOL-gecertificeerde partij een erkende provider binnen het PEPPOL-netwerk. Door gebruik te maken van een erkende provider kunnen bedrijven profiteren van de diensten van het open netwerk, waardoor ze informatie kunnen uitwisselen met hun klanten in een twintigtal landen in Europa.

De werking is eenvoudig: het volstaat om de bestanden te uploaden naar het PEPPOL-netwerk, dat ze gratis verspreidt onder de ontvangers. Hoewel het principe de hele aankoopketen moet dekken (productreferenties, bestellingen, verzendingen, enz.), wordt het tot nu toe vooral gebruikt voor de elektronische facturatie (e-invoicing).

Blockchain: een oplossing voor interoperabiliteit?

Er zou waarschijnlijk geen interoperabiliteitsprobleem zijn als alle activiteiten in één Blockchain zouden worden beheerd. Daarom twijfelen de overheden aan de houding die zij op dit gebied moeten aannemen.

Moeten we de operatoren hun gang laten gaan of een openbare blockchain opzetten? Moet men de concurrentie aangaan met private partijen? En hoe zou zo’n Blockchain worden beheerd? Is een Blockchain waarvan de kleinere voornamelijk uit China of Rusland afkomstig zijn, onafhankelijk?

Deze technologie heeft potentieel om het probleem op te lossen, maar vormt ook een aanzienlijk financieel risico. Het debat is dus open en nog lang niet afgehandeld.

Met de toenemende digitalisering van bedrijven wordt de interoperabiliteit van informatiesystemen nu zeer strategisch, met name op het gebied van facturatie. Daarom hebben de overheden en sommige belanghebbenden bij de digitalisering zich ertoe verbonden de systemen volledig operationeel te maken, zowel op Europees als op wereldniveau. In afwachting kan het probleem dankzij de Blockchain worden opgelost. Wat de gekozen methode ook is, interoperabiliteit lijkt een mooie toekomst voor de boeg te hebben.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.