Supply Chain jobs: welke plaats is er voor vrouwen vandaag?

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

supply-chain-jobs-vrouwen
generix_group
Geschreven
door
Generix Group
Categorieën
Supply Chain

Ondanks een diversificatie van de beroepen en een recente en relatieve vervrouwelijking blijft de supply chain overwegend mannelijk – a fortiori, hoe hoger men in het organigram komt. Wij hebben een panel uit het werkveld en uit het onderwijs bijeengebracht om te begrijpen hoe jobs in de supply chain aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor vrouwen en hoe de obstakels kunnen worden weggenomen voor de vervrouwelijking van de sector die grote behoefte heeft aan personeel:

  • Salomée Ruel, universitair hoofddocent management van informatiesystemen en supply chain management aan de Kedge Business School;
  • Marie-Laurence Deruaz, Directeur Logistiek bij Suez Eau France;
  • Anicia Jaegler, directeur van de afdeling Operations Management and Information Systems en hoogleraar aan de ISLI van de Kedge Business School;

Iets meer dan 4 op 10 (41%) jobs in de supply chain worden volgens het Gartner 2021 onderzoek vervuld door vrouwen. Deze cijfers zijn langzaam aan het veranderen, aangezien Gartner een bezettingsgraad van 39% meldde in 2020 en 33% in 2019. De aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende functies in de supply chain wordt echter steeds schaarser: slechts 17% van deze functies wordt bekleed door vrouwen. Wat zijn de hardnekkige obstakels voor deze vervrouwelijking?

Anicia Jaegler: “Historisch gezien is logistiek ontstaan in de militaire wereld. Vervolgens werd het toegepast in de industriële wereld en geassocieerd met vervoer en opslag. Dit verklaart de vermannelijking ervan. De supply chain, die van recentere datum is, wordt langzaam meer vervrouwelijkt, met zeer grote verschillen naar gelang van de activiteit en de sector.”
 
Salomée Ruel: “In de operationele functies van de logistiek – vervoer, handling,… - die het grootste deel van het personeelsbestand uitmaken, tellen minder dan 10% vrouwen. Omgekeerd zijn in de klantendiensten meer dan 9 van de 10 werknemers vrouwen, maar deze profielen wegen weinig door in het totale personeelsbestand.

De digitalisering van de sector, die de bedrijven ertoe aanzet meer “wiskundig denkende” profielen aan te werven, lijkt niet bevorderlijk te zijn voor de vervrouwelijking van de sector, met name in leidinggevende functies, die overwegend door mannen worden bekleed.
 
Deze situatie houdt verband met het feit dat het een mannenwereld is die moeilijk plaats kan maken voor vrouwen, maar ook met imagoproblemen die het voor sommige vrouwen onaantrekkelijk maken.”

Marie-Laurence Deruaz: “De supply chain wordt in de hoofden van de mensen vaak gereduceerd tot het “logistieke” gedeelte, dat historisch wordt beschouwd als een mannenbaan, fysiek, met veel reizen en ploegdiensten, die als zeer beperkend worden beschouwd.

Deze stereotypen gelden voor recruiters, maar ook voor vrouwelijke kandidaten, die de neiging hebben zichzelf te censureren. Met minder vrouwen in opleiding is het moeilijker voor hen om de sprong te wagen wanneer het tijd is om te solliciteren.

In mijn eigen team van ongeveer 60 werknemers die operationele bevoorrading en pakket picking uitvoeren, zitten zes vrouwen.”

 

Hoe kunnen deze beroepen aantrekkelijker worden gemaakt voor vrouwen?

Anicia Jaegler: “De eerste actie is de bevordering van beroepen in de industrie, het vervoer, e-commerce,… De supply chain is overal en de beroepen zijn zeer divers. Verschillende initiatieven gaan in de goede richting: een boek voor leerlingen van de lagere school, een kaartspel voor meisjes van de middelbare school,…”
 
Salomée Ruel
: “We moeten werken aan het imago van deze jobs. Wij moeten de mensen ervan bewust maken dat deze beroepen, die als zeer manueel en spierintensief werden beschouwd, sterk zijn vergemakkelijkt door mechanisatie, die ook de mannen ontlast.
 
Er dient worden opgemerkt dat de sector, naast logistiek, nu een breed scala van functies omvat, rond het beheer van de supply chain.
 
Als leerkracht dring ik aan op hun transversale en strategische dimensies. We hebben meer vrouwelijke leerkrachten nodig in de logistiek. Aan de Kedge Business School, het Institut Supérieur van de industriële logistiek, waar ik lesgeef, en de Msc “internationaal transport” worden door vrouwen geleid. Wij hebben een educatieve rol te spelen door onze vrouwelijke studenten op te leiden in onderhandelen en leiderschap en door te proberen de manier te veranderen waarop studenten hun collega’s zien.
 
Dit imagowerk moet worden verricht door bedrijven, maar ook door journalisten en overheidsinstanties. Er worden evenementen enkel voor vrouwen georganiseerd, zoals de “Global Woman Supply Chain Leaders 2020”, georganiseerd door B2G Consulting.

In de kleedkamers ten slotte betekent verandering ook een strikte handhaving van de Franse wet die het ophangen van posters met naakte vrouwen verbiedt, hetgeen als seksuele intimidatie wordt beschouwd. Het lijkt misschien op anekdotisch bewijs, maar dat is het niet altijd.”
 

Marie-Laurence Deruaz: “We hebben ook een actief HR-beleid inzake gendergelijkheid nodig. Bij Suez houdt dit in dat alle werknemers moeten worden voorgelicht over de stereotypen en de discriminatie waaraan vrouwen kunnen worden blootgesteld.
 
Het is belangrijk dat in de communicatie ook succesvolle vrouwen en carrièremogelijkheden worden belicht.
 
Onlangs hebben wij een vrouwennetwerk opgezet om hen meer zichtbaarheid te geven, om hen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen, maar ook om codes te ontcijferen en barrières weg te nemen die zij soms zelf opwerpen.
 
Toen ik mijn teams samenstelde, heb ik ervoor gezorgd dat zowel mannen als vrouwen een kans kregen: twee van de vijf vestigingsmanagers zijn vrouwen. Ik moedig de teams dagelijks aan om open te staan voor dit soort aanwervingen. We hebben vrouwelijke magazijnmedewerkers die tot de besten behoren.
 
Maar deze veranderingen verlopen niet altijd zonder moeilijkheden. Het is ook nodig de teams te ondersteunen, aangezien sommige leden moeite hebben de legitimiteit van vrouwelijke managers te erkennen. Dit vereist open discussies met deze werknemers om hen te helpen afstand te nemen van hun eigen standpunten en voorstellingen, maar ook steun voor de manager.”

 

Wat zijn de voordelen voor een bedrijf van een actiever genderbeleid?

Marie-Laurence Deruaz: “Diversiteit in de breedste zin van het woord is een troef voor de onderneming. Het is de verscheidenheid aan ervaringen, vaardigheden en standpunten over hetzelfde probleem die een team efficiënter zal maken. En genderdiversiteit is daar een onderdeel van. Als je maar weet hoe je moet afspreken om de standpunten te kruisen. Ik heb gemerkt dat teams met vrouwen meer ruimte laten voor communicatie.”

 
Anicia Jaegler: “Het uitgevoerde onderzoek heeft het mogelijk gemaakt een verband te leggen tussen de aanwezigheid van vrouwen en financiële prestaties, duurzame prestaties en diversiteit.”
 
Salomée Ruel: “Vrouwen zijn gevoeliger voor welzijn op het werk en voor de naleving van de regels inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE-Quality Health Safety and Environment).
 
Zij zijn ook gevoeliger voor de gedragscodes van leveranciers, een belangrijke dimensie in een tijd waarin consumenten niet zullen aarzelen om een merk te boycotten dat ethische regels schendt. Ten slotte heeft onderzoek aangetoond dat bij audits van de supply chain teams onder leiding van vrouwen beter presteren en meer geschillen en nalevingsproblemen aan het licht brengen.”

 

12021 Women in Supply Chain Survey Shows Resilience, Improvement in Representation.