Generix voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS). Bekijk het persbericht

Magazijn
March 29, 2022

AERS, partner van de Agence du Don en Nature, versterkt de logistiek van hun gemeenschappelijk schenkingsplatform dankzij het WMS van Generix Group

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain, industrie en retail ecosystemen, is verheugd te zijn gekozen door AERS (Association d’Entraide et de Reclassement Social), om de logistiek te versterken van haar nieuwe magazijn in de regio Hérault in Frankrijk, dat meer dan 18 lokale verenigingen in staat zal stellen om de ingezamelde producten van begunstigden op te slaan en opnieuw te verdelen. De vereniging, die zeer actief is in haar regio, zet zich in voor de oprichting, het beheer en de exploitatie van vestigingen en diensten voor de opvang, de huisvesting, de verzorging en de integratie van personen in moeilijkheden.

Persbericht

“L’Association d’Entraide et de Reclassement Social” (AERS) heeft zopas in Hérault in Frankrijk een logistiek platform van 200 m² in gebruik genomen. Dit platform, dat door verschillende plaatselijke verenigingen wordt gedeeld, heeft tot doel de distributie van levensnoodzakelijke non-food goederen in de regio te vergemakkelijken.

Sinds enkele jaren ondervond de vereniging bepaalde belemmeringen bij het inzamelen en herverdelen van levensnoodzakelijke goederen, meestal ten gevolge van logistieke problemen. Vóór de opening van deze opslagplaats was er geen plaats om het materiaal op te slaan, dat grotendeels afkomstig was van nationale inzamelings- en herverdelingsverenigingen of van schenkingen van particuliere bedrijven. De diversiteit van de medewerkers vergt een verfijnde organisatie en logistiek om de onderlinge bestellingen, de schenkingen en de herverdeling ervan zo goed mogelijk te kunnen beheren.

Met de steun van Agence du Don en Nature, die hetzelfde doel nastreeft als AERS, en in het kader van het plan ‘France Relance’ om verenigingen te steunen in hun strijd tegen de armoede, kon de vereniging een beroep doen op Generix Group om haar WMS te implementeren voor het beheer van de logistieke stromen van dit magazijn.

“Dankzij het Generix WMS kunnen we nu de inzameling en opslag van alle ontvangen goederen verzekeren en vlotter laten verlopen. De nieuwe organisatie van het magazijn zal ons ook in staat stellen de herdistributie van non-foodproducten efficiënter te beheren. Door het beheer van de logistieke stromen te bundelen, zullen de verschillende verenigingen de transportkosten kunnen drukken door de voorraden in één enkel magazijn samen te brengen. Dankzij Generix Group en de implementatie van het WMS, zijn wij het epicentrum van inzameling en opslag in de regio. In de toekomst zullen wij dus producten kunnen ontvangen van nationale inzamelings- en herverdelingsverenigingen, en ook producten van particuliere schenkers die in het kader van de anti-afvalwetgeving kunnen worden verzocht aan onze associatieve activiteit bij te dragen.”

Véronique Tirode
algemeen directeur – AERS

“De implementatie van ons WMS in dit magazijn is een weerspiegeling van het engagement en de steun die wij willen geven aan verenigingen zoals ADN of AERS, die dagelijks de strijd leveren om de meest kansarmen te helpen en de terugkeer naar de arbeidsmarkt van mensen in precaire situaties te ondersteunen. Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die verenigingen kunnen ondervinden bij de verdeling van non-food donaties dankzij ons engagement voor ADN. Wij zijn er dan ook trots op dat wij AERS kunnen helpen bij dit nieuwe project, door onze oplossing en onze bedrijfsexpertise ter beschikking te stellen.”

Philippe SEGUIN
algemeen directeur Frankrijk – Generix Group.

Blader door meer persberichten

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.