Generix Group ISO 27001 gecertificeerd

Geplaatst op 30 Juni 2022
Onderwerpen
Industrie

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain, industrie en retail ecosystemen, heeft van Certi-Trust het ISO/CEI 27001 certificaat ontvangen.

Met het behalen van het ISO 27001 certificaat, een internationale norm, bevestigt Generix Group haar verbintenis om haar klanten zeer hoge veiligheidsnormen te garanderen bij de diensten die ze levert, evenals de hoogste niveaus van vertrouwelijkheid bij de verwerking van hun gegevens.

Deze norm is de internationale referentie voor de invoering van een beheersysteem voor informatiebeveiliging (Information Security Management System – ISMS) en maakt het mogelijk het bestaan te certificeren van processen, procedures en beheersystemen om cyberbedreigingen te identificeren, de bijbehorende risico’s te beheersen en passende beschermingsmaatregelen te nemen. Dit om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te waarborgen.

Het opgezette Information Security Management System (ISMS) beantwoordt aan de volgende strategische vereisten die van essentieel belang zijn voor de klanten van Generix Group:

  • De vertrouwelijkheid van de gehoste gegevens waarborgen
  • De integriteit van de gegevens waarborgen
  • De beschikbaarheid van SaaS-diensten waarborgen om de continuïteit van gecontracteerde diensten te verzekeren
  • Traceerbaarheid binnen SaaS-platformen mogelijk maken
  • Voldoen aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op het toepassingsgebied van ISMS

Het behalen van deze certificering is een nieuwe structurele stap in de strategie van Generix Group inzake het beheer van de informatiebeveiliging en vormt de hoeksteen van deze strategie.

“Het verkrijgen van de ISO 27001-certificering is het resultaat van een collectieve inspanning binnen de groep om onze klanten steeds de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden en tegelijk de vertrouwelijkheid en veiligheid van hun gegevens te garanderen. Dit past perfect in ons globaal strategisch plan, Boost Together 2025, waarvan operationele uitmuntendheid een van de belangrijkste pijlers is,” zegt Jean-Charles Deconninck, Voorzitter van Generix Group.


De ISO 27001 certificering, afgegeven door Certi-Trust, heeft betrekking op de Europese perimeter van het Information Security Management System (ISMS) van Generix Group, dat de operationele activiteiten van SaaS, exploitatie, toezicht en ondersteuning van de Supply Chain Hub diensten van het bedrijf omvat.

Pierre Dewez
Chief Executive Officer
Certi-Trust
“We zijn zeer verheugd dat wij met onze activiteiten hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van het – met name digitale – vertrouwen dat Generix Group kan blijven inboezemen bij haar klanten en partners door middel van deze ISO 27001-certificering. De actieve samenwerking van alle teams tijdens de certificatie-audit gaf duidelijk aan dat alle niveaus van het bedrijf sterk geïnvesteerd hebben in het behalen van dit certificaat”
Pierre Dewez
Chief Executive Officer
Certi-Trust

Toegang tot het document