Crisisbeheer: hoe maak je de Supply Chain veerkrachtig?

Gepubliceerd op 14 april 2021

Crisisbeheer: hoe maak je de Supply Chain veerkrachtig
Isabelle Badoc, Product Marketing Manager
Badoc
Isabelle
Product Marketing Manager
Categorieën
Supply Chain

De supply chain is, meer dan ooit toegewijd aan het verbeteren van de prestaties, nog steeds onderhevig aan vele gevaren. Wanneer zij zich voordoen, kunnen zij bijzonder verwoestend zijn voor de gehele leveringsketen. Hoe kan de crisis worden beheerst om de gevolgen op de verschillende niveaus van de keten te beperken? Welke oplossingen zijn er voor bedrijven, met name in magazijnen, om snel te kunnen reageren op verstoringen? Een update over logistieke oplossingen om de veerkracht van de bevoorradingsketen in geval van een crisis te versterken.

Beter anticiperen op gevaren dankzij algoritmen

Onlosmakelijk verbonden met elke activiteit vertegenwoordigen onvoorziene gebeurtenissen directe of indirecte kosten voor bedrijven in de toeleveringsketen en kunnen zij zelfs hun klantenrelaties beïnvloeden. Daarom is, volgens een onderzoek van de Generix Group over operationeel risicobeheer, contingency management nu een prioriteit voor 52% van de logistiek managers.

Storingen van verschillende oorsprong

Volgens het Economisch Wereldforum zijn geopolitieke spanningen de belangrijkste bedreiging voor het bedrijfsleven in de komende jaren. Er is geen gebrek aan verstoringen die de handel en het vervoer van goederen kunnen verstoren: belasting op uit China geïmporteerde producten door Donald Trump, gewapende conflicten die de activiteit van een belangrijke leverancier kunnen verlammen, het risico van stakingen in de transportsector en demonstraties van ontevredenheid zoals de gele hesjesrally's die Frankrijk eind 2018 troffen…

Uit deze verstoringen komt een andere potentiële bedreiging voort: de wisselkoers als gevolg van Europese economische instabiliteit, die volgens het rapport van het World Economic Forum 2018 28% van de bedrijven zou kunnen treffen.

Met verliezen van 140 miljard dollar in 2019 zijn met het weer verband houdende gebeurtenissen volgens verzekeraar Swiss Re2 het op één na belangrijkste risico. Sinds enkele jaren woekeren de door droogte veroorzaakte bosbranden in verschillende delen van de wereld: vorig jaar in Australië, deze zomer in de Verenigde Staten…

Alleen al de tsunami in Japan in 2011 zou 210 miljard dollar hebben gekost. Als gevolg daarvan werd 40% van alle bevoorradingsketens getroffen, waardoor de productie werd onderbroken, havens en een groot aantal fabrieken moesten sluiten, om nog maar te zwijgen van de volledige, langdurige ontwrichting van bepaalde schakels in de keten.

Hele marktaandelen zijn vernietigd en sommige ondernemingen hebben hun inkomsten zien dalen en hun reputatie ernstig aangetast. Ook moet worden opgemerkt dat het risico van faillissement of faillissement van een afnemer of leverancier zich ook op grotere schaal kan doen voelen, namelijk op de effectenbeurzen.

Lees ook: Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis voor de Supply Chain?

De oplossingen van de algoritmen

In geval van een gevaar op een locatie of bij een toeleveringspartner is het belangrijk snel en adequaat te kunnen handelen. Daartoe kunnen nu bepaalde algoritmen worden gebruikt om waarschuwingen te versturen en de te verwachten impact te berekenen. Aldus kan de besluitvorming worden vergemakkelijkt en kunnen de gevolgen van de gebeurtenis voor de keten worden beperkt.

Om beter op deze risico's te kunnen reageren, kan de Supply Chain ook rekenen op de implementatie van een beslissingscockpit van het IBM Watson-type, gebaseerd op analyse- en projectiealgoritmen gekoppeld aan Big Data. Doelstellingen? Het bedrijf uitrusten met dashboards en sturingsinstrumenten om managers in staat te stellen zo snel mogelijk te reageren, met volledige kennis van zaken.

Optimaliseren van logistieke operaties in magazijnen

Automatisering en robotica

Er moet prioriteit worden gegeven aan de mechanisering van magazijnen om de prestaties van logistieke operaties te verbeteren. Dit is bijzonder geschikt voor regio's waar de aanwerving van tijdelijke arbeidskrachten moeilijk is. Nu oplossingen worden aangeboden op basis van pay-per-use, kunnen automatiseringsprojecten sneller worden geïmplementeerd, met steeds kortere ROI-tijden.

Kies tussen verschillende gebruikswijzen

Voor belangrijke bewerkingen van ontvangst, opslag of ordervoorbereiding is het raadzaam een specifieke verwerkingsmodus te kunnen kiezen naargelang van het te behandelen probleem: voordeel voor prioritaire bestellingen, beheer van tekorten...

Afhankelijk van de context kan de dynamische toewijzing van taken en opdrachten dus op verschillende manieren plaatsvinden.

  • De planningsmodule van een WMS maakt het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch de beste pickingmethode voor een bepaalde portefeuille te selecteren.
  • Met algoritmen voor machinaal leren kan bij de automatische toewijzing van taken en opdrachten ook rekening worden gehouden met de bezetting van middelen en de productiviteit. Deze logica van het arbeidsbeheer, waarbij prioriteit, capaciteit en beschikbaarheid worden gecombineerd, betreft zowel de menselijke hulpbronnen als de gemechaniseerde systemen.
  • Dankzij AI kunnen logistieke operaties in real time worden opgevolgd en kunnen waarschuwingen worden gegenereerd in geval van vertragingen. Het voordeel? Teams in staat stellen snel te reageren en de beste beslissing te nemen op basis van simulaties.
  • Het is nu ook mogelijk externe gegevens te integreren in de organisatie van de activiteiten op het terrein en deze dynamisch bij te werken: bijvoorbeeld de verwachte aankomsttijd (Estimated Time of Arrival, ETA) van een vrachtwagen op het terrein, afkomstig van een traceerplatform.

Verbetering van haar vermogen om middelen te mobiliseren

In dit geval is het de bedoeling de vaardigheden van eenieder te bundelen, maar ook de veelzijdigheid van het personeel te vergroten, met name van tijdelijke werknemers. Daartoe moeten de operaties worden opgesplitst in kleine processen en moeten taken worden vastgesteld die zonder opleiding gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Ook de invoering van digitale leermodules heeft zijn nut bewezen: teams konden hun vaardigheden en veelzijdigheid, en daarmee hun autonomie, vergroten.

Een hechte relatie tussen partners tot stand brengen dankzij digitale technologie

De veerkracht van de bevoorradingsketen hangt in grote mate af van de sterkte van de zwakste schakel. In de realiteit biedt het opzetten van een Supply Chain collaborative elke deelnemer een transversale zichtbaarheid die bevorderlijk is voor een snelle aanpak van gevaren.

Door uw gegevens met uw partners te delen, kunt u in geval van een probleem gemakkelijker op de hele keten anticiperen en deze organiseren. Met meer transparantie en vertrouwen zullen de verschillende betrokken partners een crisis met meer inzet en op een meer vloeiende manier kunnen aanpakken, waardoor het tijdverlies aan beide zijden beperkt zal blijven.

Kiezen voor een veerkrachtig informatiesysteem

De onbeschikbaarheid van het informatiesysteem is vandaag het meest gevreesde risico voor Supply Chain Managers. Bij het opzetten van een infrastructuur moet u dus de voorkeur geven aan een oplossing die:

  • in staat is om pieken van activiteit te verwerken;
  • voortdurend wordt bijgewerkt, zowel wat software als technische componenten betreft;
  • wordt beheerd door bekwame mensen om de werking ervan te garanderen en eventuele problemen op te lossen wanneer die zich voordoen.

In het magazijn betekent dit onder meer dat er een logistiek systeem van het WMS-type moet zijn dat 7 dagen per week en 24 uur per dag kan functioneren. De Cloud- en SaaS-systemen kunnen gemakkelijk worden aangepast aan pieken in de activiteit volgens een schaalbaarheidsprincipe, en bieden u met name deze flexibiliteit. U hoeft het team of de interne technische infrastructuur niet langer uit te breiden om een vlekkeloze werking te garanderen. In dit geval zijn de resultaten des te overtuigender omdat SaaS-operatoren een goed zicht hebben op de uitvoering van de operaties in de fabriek of het magazijn.

Met het oog op het risico van cyberaanvallen die steeds vaker gericht zijn op de systemen van logistieke bedrijven, is het ook van essentieel belang om uzelf te beschermen. Het stopzetten van een opslagplaats betekent dat bedrijven niet meer kunnen leveren en dus niet meer kunnen factureren, met alle rampzalige gevolgen van dien. Ook hier is SaaS de oplossing bij uitstek, die u in staat stelt te profiteren van de inzet van de dienstverlener en zijn onderaannemers, die grotere investeringen kunnen doen omdat deze over meerdere klanten worden verdeeld.

Nu veerkracht meer dan ooit essentieel wordt in de Supply Chain, moeten bedrijven vandaag meer dan ooit de risico's identificeren die hun bedrijf kunnen treffen, nagaan in welke mate ze kwetsbaar zijn voor deze bedreigingen en hun organisatie aanpassen om ze het hoofd te bieden. Zij moeten er ook zeker van zijn dat zij beschikken over robuuste, performante tools die de bedrijfscontinuïteit van hun vitale operaties kunnen garanderen. Dit impliceert een investering van de onderneming in haar geheel, zowel voor het opzetten van de infrastructuur als voor het dagelijks beheer ervan.