Logidis migreert zijn Generix WMS warehouse management oplossing naar SaaS Bekijk het persbericht

eInvoicing
December 1, 2023

In België wordt elektronische facturering tussen bedrijven (B2B) verplicht vanaf 1 januari 2026.

Artikel

In 2021 kondigde het Belgische Ministerie van Financiën aan dat het van plan was om B2B-elektronische facturering verplicht te stellen. “2023 had de datum moeten zijn waarop deze hervorming van kracht werd, maar intussen wilde de regering verplichte e-belastingaangiften opnemen,” legt Christophe Viry, Product Marketing Director bij Generix Group, uit. Het wordt dus uiteindelijk 1 januari 2026: Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kondigde aan dat hij op 29 september 2023 overeenstemming had bereikt met de Ministerraad voor de verplichte invoering van elektronische facturering.

Het doel van de Belgische overheid is om over te stappen van een belastingmodel met “post-audit” naar een dynamisch “clearance”-model, waarbij het opstellen van een factuur tegelijkertijd betrekking heeft op: het bedrijf dat een product of dienst verkoopt, het bedrijf dat het koopt, en de belastingautoriteiten die de factuur valideren voordat deze wordt uitgegeven. “De prioriteit van de overheid is het verminderen van btw-fraude, die in 2020 in België werd geschat op 4,78 miljard euro, of 14% van alle nationale btw-inkomsten”, zegt Christophe Viry. De Belgische Vicepremier benadrukt ook de administratieve vereenvoudiging die deze maatregel voor bedrijven met zich meebrengt.

Doorgaan met de trend naar B2G e-facturering

Sinds 2019 is er al een belangrijke stap gezet in de richting van dematerialisatie, met de beslissing om bedrijven die zaken doen met overheidsdiensten (B2G) te verplichten hun facturen uitsluitend in gedematerialiseerde vorm te verzenden. De implementatie van dit B2G-proces begon in september 2022 en zal eindigen in maart 2024, afhankelijk van de omvang van de overheidsaanbestedingscontracten. De Europese standaard Peppol (Pan-European Public Procurement Online) is gekozen door de overheid voor het verkeer van facturen. Vincent Van Peteghem heeft al aangekondigd dat deze standaard ook zal worden aangenomen voor B2B e-facturering, maar dat “belastingbetalers natuurlijk de mogelijkheid zullen hebben om een ander systeem te kiezen bij wederzijds akkoord, op voorwaarde dat het voldoet aan de Europese normen op het gebied van semantiek en syntaxis.”

Verschillende toegangspunten kunnen worden gebruikt om verbinding te maken met het Europese PEPPOL-netwerk, zoals ERP– of boekhoudsoftware, op één voorwaarde: PEPPOL Access Point-certificering. Dit geldt voor de oplossingen die worden aangeboden door Generix Group.

Een debat in het Belgische federale parlement staat op het punt plaats te vinden.

Na de aankondiging van de minister van Financiën werd het ontwerp van de wet ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s, Agrofront en de ITAA. Vervolgens zal het worden besproken in het Belgische federale parlement. De Minister van Financiën heeft aangekondigd dat de overgangsfase tussen nu en 2026 gepaard zal gaan met een uitgebreide communicatiecampagne gericht op alle belanghebbenden, in samenwerking met de FOD Financiën.

Het toekomstige business-to-business e-factureringssysteem zal niet langer gefaseerd worden ingevoerd over drie fasen, afhankelijk van de jaarlijkse omzet van bedrijven, zoals oorspronkelijk bedoeld, maar in één fase op 1 januari 2026. Het zal twee nieuwe verplichte parameters bevatten: de datum van uitgifte van een factuur moet overeenkomen met de datum van levering van het product of de dienst die aan een ander bedrijf wordt verkocht (waarmee een einde komt aan het bundelen van facturering aan het einde van de maand); bovendien moet de bankidentificatie van de leverancier (IBAN) op de facturen worden vermeld.

Belasting e-aangifte in lijn met toekomstige Europese richtlijn

Het project van het Ministerie van Financiën heeft als doel elektronische facturering te combineren met real-time btw-boekhouding, traceerbaar en gevalideerd door de belastingautoriteiten. Belasting e-rapportage zal in realtime worden uitgevoerd met behulp van een continu transactioneel controle (CTC)-proces. Alle business-to-business facturen inclusief btw moeten online worden ingediend bij een belastingautoriteit, overheidsdiensten of goedgekeurde private platforms, en goedgekeurd worden voordat de betrokken partijen doorgaan met hun transactie.

Hiermee positioneert België zich in lijn met de aanstaande Europese richtlijn ViDA (VAT in Digital Age), die tegen 2028 een continue transactionele btw-controle (DDR, Digital Reporting Requirements) zal opleggen. Bedrijven zullen dan een enkel btw-registratienummer krijgen dat geldig is in alle lidstaten van de EU.

Blader door meer content

Klaar om de goederen- en gegevensstroom in uw supply chain te optimaliseren?

Werk samen met ons team om uw ideale supply chain softwarepakket samen te stellen en pas deze aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan.